ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวหวั่นไม่ได้รับการบรรจุราชการ หลัง ก.พ. ไม่ได้เสนอวาระบรรจุพยาบาลล็อตสุดท้าย 2,900 อัตราเข้าที่ประชุม คปร. ชี้เป็นการประชุมรอบสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้แล้ว หากน้องๆ พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับการบรรจุจริงคงต้องมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องกันอีกที

น.ส.วราภรณ์ กวีวิทยาภรณ์

น.ส.วราภรณ์ กวีวิทยาภรณ์ เลขานุการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับทราบข่าวว่าการประชุมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) วันที่ 15 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประชุมรอบสุดท้ายในรัฐบาลชุดนี้ ไม่มีวาระการบรรจุพยาบาลรอบสุดท้ายตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 พ.ค. 2560 จำนวน 2,900 อัตรา เข้าที่ประชุม คปร.แต่อย่างใด ทั้งๆ ที่กองการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำรายละเอียดส่งให้แก่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ไปตั้งนานแล้ว แต่ ก.พ.กลับไม่เสนอเข้าที่ประชุม

น.ส.วราภรณ์ กล่าวว่า หากเป็นเช่นนั้นจริง เรื่องการบรรจุข้าราชการพยาบาลอีก 2,900 อัตราก็จะไม่ถูกเสนอเข้าที่ประชุม ครม. เท่ากับว่าน้องๆ พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวจะไม่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นราชการ หรือหากมีการบรรจุก็คงเป็นตำแหน่งเกษียณอีกประมาณ 1,000 กว่าตำแหน่งซึ่งไม่เกี่ยวกันเพราะสิ่งที่เรียกร้องคืออัตราตั้งใหม่ ไม่ใช่ตำแหน่งเกษียณที่เป็นไปตามวาระอยู่แล้ว

"ตอนนี้ยังติดตามข่าวว่ามติ คปร. ออกมาเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ใจคือไม่มีวาระเข้าที่ประชุม เพราะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งเราแล้วว่าไม่มีวาระ ซึ่งในส่วนของเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวเราจะรอดูความชัดเจนก่อนว่าเป็นอย่างไร ถ้าไม่มีการบรรจุจริงๆ และทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าให้ใช้ตำแหน่งเกษียณไปก่อน ทางเครือข่ายคงต้องมีการเรียกร้องกันอีกที ส่วนจะมีวิธีการเรียกร้องอย่างไรจะขอประชุมกับสมาชิกก่อน" น.ส.วราภรณ์ กล่าว

ด้าน ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล กล่าวว่า ได้ทราบข่าวจากทางเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวเช่นกันว่าไม่มีวาระการบรรจุพยาบาล 2,900 อัตราเข้าที่ประชุม คปร. อย่างไรก็ดีตนยังไม่ได้ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ขอติดตามข่าวก่อนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและ ครม.ก็ได้อนุมัติในหลักการไปแล้ว

ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตนยังไม่เห็นมติ คปร. ดังนั้นขอรอฟังมติที่ประชุมก่อน จะได้มีความชัดเจนกว่านี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง