จำนวนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร 1,000 คน ของไทยและอาเซียน

Wed, 2019-03-06 19:55 -- hfocus

Comments

Submitted by owow2000 on
ยังมีบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่มีในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศอาเซียนที่กระทรวงสาธารณสุขยังไร้คำตอบแก่ประชาชน ไม่ได้รับการสำรวจ หรือไม่มีการจัดการตำแหน่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เช่น ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตร

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.