ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.กว่า 1 ล้านคน เร็วขึ้น จาก 22 มี.ค. เป็น 20 มี.ค. โดยปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทต่อคน จ่ายย้อนหลังตั้งแต่ ธ.ค.61 รวมเป็นเงินกว่า 1,814 ล้านบาท

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้แจ้งข่าวว่ากรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากเดือนละ 600 บาท/คน เป็นเดือนละ 1,000 บาท/คน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 นั้น กรมบัญชีกลางได้เร่งดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และธนาคารต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลรายการขอเบิกเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และได้ประสานงานร่วมกับธนาคารต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับอาสาสมัคร อสม. จำนวน 1,024,407 ราย เป็นเงินกว่า 1,814 ล้านบาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิในวันที่ 20 มีนาคม 2562

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวย้ำว่า การจ่ายเงินค่าป่วยการฯ ดังกล่าว จะจ่ายเงินเพิ่มย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้การจ่ายเงินในครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอน และรวดเร็วกว่ากำหนด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร (อสม.) อีกทั้ง เป็นการดำเนินการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ที่ภาครัฐจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิแบบตรงตัวอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตรียมจ่ายเงินเพิ่มค่าป่วยการ อสม. 1,000 บาท/คน ภายใน 22 มี.ค. ย้อนหลังให้ตั้งแต่ ธ.ค.61