ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วุฒิสมาชิกฟรานซิส แพนกิลิแนนของฟิลิปปินส์ผลักดันการขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำของพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลรัฐเป็น 30,531 เปโซ (ประมาณ 18,000 บาท) เพื่อแก้ปัญหาสมองไหล

สว.แพนพิลิแนนชี้ว่าร่างกฎหมายวุฒิสภาฉบับที่ 260 เสนอให้จัดทำมาตรการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเวชปฏิบัติของพยาบาลและการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของพยาบาลเพื่อให้พยาบาลได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นและมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ

ร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอให้พยาบาลระดับเริ่มต้นในสังกัดสถานพยาบาลของรัฐได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับ Salary Grade 15 (SG-15) หรือเทียบเท่ากับ 30,531 เปโซ (ประมาณ 18,000 บาท)

สว.แพนกิลิแนนอ้างถึงข้อมูลสำนักการจ้างงานท้องถิ่นของกระทรวงแรงงานชี้ว่าพยาบาลแรกเข้าในฟิลิปปินส์ได้รับเงินเดือนระหว่าง 8,000-13,500 เปโซเท่านั้น (ประมาณ 4,800 – 8,000 บาท) โดยเสริมว่าพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 13,500 เปโซ (ประมาณ 8,000 บาท) ขณะที่พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนได้รับเฉลี่ย 10,000 เปโซ (ประมาณ 6,000 บาท)

“มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับวิชาชีพยาบาลและส่งเสริมคุณภาพบริการรักษาพยาบาลสำหรับชาวฟิลิปปินส์ทั้งมวล” สว.แพนกิลิแนนระบุ

ด้านวุฒิสมาชิกฝ่ายค้านชี้ว่าพยาบาลในฟิลิปปินส์เผชิญกับ “ค่าแรงราคาถูก ชั่วโมงการทำงานที่นาน ความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ รวมถึงอัตราส่วนที่ไม่สมดุลระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย”

พยาบาลฟิลิปปินส์กำลังดูแลผู้ป่วยจำนวน ที่ รพ.ประจำ Dr. Jose P. Rizal Memorial ในเมือง Calamba, ประเทศฤลิปปินส์ (ภาพจาก www.rappler.com)

สว.แพนกิลิแนนอ้างถึงข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกประเมินว่ามีบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพที่ต้องหนีไปจากฟิลิปปินส์เพื่อแสวงหารายได้ที่ดีในต่างประเทศราวปีละ 22,000 คน ทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นต้นทางอันดับหนึ่งของพยาบาลจากโพ้นทะเล เฉพาะสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวก็มีสัดส่วนพยาบาลชาวฟิลิปปินส์สูงเกือบครึ่งหนึ่งของพยาบาลต่างชาติ

สว.แพนกิลิแนนทิ้งท้ายว่าการที่บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพหนีจากฟิลิปปินส์นั้นทำให้ระบบสุขภาพของประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยย้ำว่าประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท และมีประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพียงหยิบมือที่สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล

ที่มา Raise nurses’ entry level pay to keep them from leaving – Pangilinan : newsinfo.inquirer.net