ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขเร่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับกระทรวงการคลัง และ ก.พ.ศึกษามาตรการเยียวยาให้แก่อดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่บรรจุเป็นข้าราชการในปี 2543 จำนวนกว่า 24,000 คน

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนจากชมรมอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2543 – 2546 เรื่อง “คัดค้านผลการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ. ที่ไม่สามารถดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาให้กับอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2543 – 2546”

นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า สำหรับผลการหารือกับตัวแทนชมรมอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯในวันนี้เรื่องที่รับมามีทั้งหมด 2 เรื่อง คือ 1.การคืนอายุราชการขณะปฏิบัติงานเป็นพนักงานของรัฐเป็นระยะเวลา 4 ปี และ 2.จากการที่ครม.มีมติเพิ่มกรอบอัตราข้าราชการในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2543 ทำให้พนักงานของรัฐที่บรรจุเป็นข้าราชการในปีดังกล่าวจำนวน 24,063 คน ได้รับเงินเดือนน้อยกว่ากลุ่มพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุเป็นข้าราชการในภายหลัง จึงขอให้มีมาตรการเยียวยาใหม่แก่อดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและข้าราชการทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเยียวยาที่ไม่เป็นธรรม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความเป็นห่วงและต้องการสร้างขวัญกำลังใจพี่น้องข้าราชการในกลุ่มนี้จึงได้กำชับให้ดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ซึ่งเรื่องดังกล่าวการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเพียงหน่วยงานเดียว จึงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาเยียวยาทั้ง 2 เรื่องเพื่อหาทางออกร่วมกับกระทรวงการคลังและ ก.พ. โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมในคณะกรรมการด้วย” นายวัชรพงศ์ กล่าว