สปสช.เดินหน้าเพิ่มรายการ ‘ผ่าตัดวันเดียวกลับ-ผ่าตัดเล็ก’ คำนวณราคาจ่ายให้เหมาะสม

Sat, 2019-09-14 10:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รองเลขาฯ สปสช. ชูประสิทธิภาพการผ่าตัดวันเดียวกลับ-ผ่าตัดเล็ก (ODS-MIS) เผยเพิ่มรายการหัตถการอีกในปี 2563 หาวิธีการ-ราคาที่เหมาะสม สร้างระบบรักษามีประสิทธิภาพ ลดวันนอน ลดความแออัดโรงพยาบาล

นพ.การุณย์ คุณติรานนท์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 กรมการแพทย์จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “ODS: Next Step To MIS 2019” โดยมี นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บรรยายหัวข้อ “แนวคิด ODS/MIS กับการพัฒนาการเบิกจ่ายที่เหมาะสมกับการให้บริการที่ช่วยลดความแออัด”

นพ.การุณย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาในนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 หรือมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้กำหนดให้ สปสช. กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม ส่งเสริมการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) และการผ่าตัดแผลเล็กหรือผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery: MIS)

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สปสช. ราชวิทยาลัย สมาคม องค์กรวิชาชีพ และโรงพยาบาล ในการร่วมกันพัฒนาระบบบริการ ODS ซึ่งในช่วงแรกมีความกังวลกันถึงเรื่องของคุณภาพการผ่าตัด เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นเพียง 1-2 รายก็อาจทำให้ระบบเดินไม่ได้ แต่จากวันนั้นเป็นต้นมาโครงการก็สามารถเดินไปได้เป็นอย่างดี

นพ.การุณย์ กล่าวว่า การดำเนินงานใดๆ สปสช.ต้องตัดสินใจให้ดีว่าสิ่งนั้นมีความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์และเป็นประโยชน์ประชาชนจริง โดยจะเห็นว่าการทำ ODS แม้จะดูว่าเคลื่อนได้ช้า แต่ก็เป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยในปี 2561 มีหัตถการที่ร่วม ODS อยู่ 12 รายการ ปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 24 รายการ และในปี 2563 กำลังดูกันว่าอาจเพิ่มขึ้นอีก 10-15 รายการ เช่นเดียวกับ MIS ที่ในปี 2562 มี 1 รายการ และกำลังจะเพิ่มเป็น 4 รายการ ในปี 2563

นพ.การุณย์ กล่าวอีกว่า ในมุมของการบริหารกองทุน ต้องจัดบริการให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม และไม่ให้เป็นภาระกับงบประมาณมากเกินไป การจัดการจึงต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของ ODS และ MIS ที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เตียงโรงพยาบาล และช่วยลดความแออัด ลดเวลานอนของคนไข้ สามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ต้นทุนของผู้ป่วยจากการขาดงาน

“ดังนั้นเรื่อง ODS กับ MIS ไม่ใช่ประเด็นว่าเราจะเดินหน้าหรือไม่ แต่คือการเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการทำให้เกิดประสิทธิภาพ และได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ” นพ.การุณย์ กล่าว

Add new comment