ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองเลขาฯ สปสช. ชูประสิทธิภาพการผ่าตัดวันเดียวกลับ-ผ่าตัดเล็ก (ODS-MIS) เผยเพิ่มรายการหัตถการอีกในปี 2563 หาวิธีการ-ราคาที่เหมาะสม สร้างระบบรักษามีประสิทธิภาพ ลดวันนอน ลดความแออัดโรงพยาบาล

นพ.การุณย์ คุณติรานนท์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 กรมการแพทย์จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “ODS: Next Step To MIS 2019” โดยมี นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บรรยายหัวข้อ “แนวคิด ODS/MIS กับการพัฒนาการเบิกจ่ายที่เหมาะสมกับการให้บริการที่ช่วยลดความแออัด”

นพ.การุณย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาในนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 หรือมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้กำหนดให้ สปสช. กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม ส่งเสริมการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) และการผ่าตัดแผลเล็กหรือผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery: MIS)

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สปสช. ราชวิทยาลัย สมาคม องค์กรวิชาชีพ และโรงพยาบาล ในการร่วมกันพัฒนาระบบบริการ ODS ซึ่งในช่วงแรกมีความกังวลกันถึงเรื่องของคุณภาพการผ่าตัด เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นเพียง 1-2 รายก็อาจทำให้ระบบเดินไม่ได้ แต่จากวันนั้นเป็นต้นมาโครงการก็สามารถเดินไปได้เป็นอย่างดี

นพ.การุณย์ กล่าวว่า การดำเนินงานใดๆ สปสช.ต้องตัดสินใจให้ดีว่าสิ่งนั้นมีความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์และเป็นประโยชน์ประชาชนจริง โดยจะเห็นว่าการทำ ODS แม้จะดูว่าเคลื่อนได้ช้า แต่ก็เป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยในปี 2561 มีหัตถการที่ร่วม ODS อยู่ 12 รายการ ปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 24 รายการ และในปี 2563 กำลังดูกันว่าอาจเพิ่มขึ้นอีก 10-15 รายการ เช่นเดียวกับ MIS ที่ในปี 2562 มี 1 รายการ และกำลังจะเพิ่มเป็น 4 รายการ ในปี 2563

นพ.การุณย์ กล่าวอีกว่า ในมุมของการบริหารกองทุน ต้องจัดบริการให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม และไม่ให้เป็นภาระกับงบประมาณมากเกินไป การจัดการจึงต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของ ODS และ MIS ที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เตียงโรงพยาบาล และช่วยลดความแออัด ลดเวลานอนของคนไข้ สามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ต้นทุนของผู้ป่วยจากการขาดงาน

“ดังนั้นเรื่อง ODS กับ MIS ไม่ใช่ประเด็นว่าเราจะเดินหน้าหรือไม่ แต่คือการเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการทำให้เกิดประสิทธิภาพ และได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ” นพ.การุณย์ กล่าว