ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อนุทิน” เยี่ยมศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลพัทลุง และเปิดศูนย์หัวใจโรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง เพิ่มการเข้าถึงการรักษาในเขตภาคใต้ตอนล่าง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเดินทางรักษา ลดรอคอย ลดเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ จ.พัทลุง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลพัทลุง และเปิดศูนย์หัวใจโรงพยาบาลควนขนุน บริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดประชาชนชาวพัทลุงและใกล้เคียง อาทิ ตรัง นครศรีธรรมราช เข้าถึงบริการตรวจรักษาโรคหัวใจได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิต ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ไม่ต้องเดินทางไปรักษานอกจังหวัด

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยประชาชน พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานทุกอย่างเพื่อให้สุขภาพดี ช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ในวันนี้มีความยินดีที่โรงพยาบาลพัทลุงได้พัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ มีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดครบวงจร ผ่าตัดหัวใจแบบเปิดได้ รวมถึงมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน เปิดให้บริการเมื่อ 17 เมษายน 2561 ทำให้ผู้ป่วยชาวพัทลุงและใกล้เคียง อาทิ ตรัง นครศรีธรรมราช เข้าถึงบริการตรวจรักษาโรคหัวใจได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่ จ.สงขลา

โดยในปี 2561 จ.พัทลุง มีผู้ป่วยโรคหัวใจ 5,120 คน จำนวนมากเป็นอันดับ 2 รองจาก จ.สงขลา และมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอยู่ที่ร้อยละ 1.27 ภายหลังจากได้พัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคเอกชน จัดให้มีอายุรแพทย์โรคหัวใจประจำตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยได้รับการสวนหัวใจภายใน 60 นาที ทำให้ในปี 2562 อัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือร้อยละ 0.38 ที่สำคัญคือ ช่วยลดการรอคอยรักษา ลดเหลื่อมล้ำ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้ ยังได้เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคหัวใจนอกเวลาราชการ ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลในเวลาทำการ ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 17 เมษายน 2561 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว กว่า 4,000 ราย บริการทำหัตถการกว่า 2,000 ราย

สำหรับโรงพยาบาลควนขนุนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ มีแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจประจำ ได้เปิดศูนย์หัวใจ โดยประชาชนในพื้นที่สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมองในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง ประมาณ 200 ราย ช่วยให้ได้รับการรักษาใกล้บ้าน ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลพัทลุง สามารถให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจเรื้อรังที่มีภาวะน้ำท่วมปอด ลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย เริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีผู้ป่วยรับบริการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 15 ราย ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง ด้วยเครื่อง ABI (Ankle Brachial Index) 5 ราย