ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เล็งเพิ่มคิวนัดพบแพทย์แก่ผู้ป่วยที่นัดผ่านแอปพลิเคชัน "ใส่ใจ" ชี้หลังจากเปิดจุดบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค "สถานีใส่ใจ" ในปั๊ม ปตท.แล้วประชาชนตอบรับดี เตรียมประเมินผลใน 1-2 เดือนนี้

นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กล่าวถึง โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ภายใต้ชื่อ "สถานีใส่ใจ" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ตลอดจนสนองพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนให้ได้รับความรู้และการรักษาพยาบาลโดยทั่วถึงว่า ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่นำร่อง 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง โดยรูปแบบการบริการจะเป็นคลินิกที่ทำเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ปัจจุบันเริ่มให้บริการได้ระยะหนึ่งแล้ว ผลตอบรับจากประชาชนถือว่าเป็นที่น่าพอใจและคาดว่าจะมีการประเมินผลภายใน 1-2 เดือนนี้

"ทาง ปตท.ได้หารือกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยมีแนวคิดว่าอยากจะทำเรื่องจุดบริการการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคภายในปั๊มน้ำมันของ ปตท. ในลักษณะของ Smart Hospital ซึ่งทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุทพราชจำนวน 21 แห่งแล้วก็ได้โมเดล "สถานีใส่ใจ" คือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้บริการ โดยนำร่องในโรงพยาบาล 2 แห่งก่อน" นพ.ภูวดล กล่าว

สำหรับบริการในสถานีใส่ใจนั้นจะมี 5 บริการ ประกอบด้วย 1.บริการตรวจสุขภาพ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง แล้วใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ภาวะสุขภาพว่าอ้วน ผอมเกินไปหรือไม่ ความดันเป็นอย่างไร 2.กรณีที่ประชาชนมีอาการไม่สบายและอยากปรึกษาแพทย์ จะมีบริการ Tele medicine ในคลินิกเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถคุยกับแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ 3.มีตู้สำหรับจำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน 4.มีล็อกเกอร์สำหรับกรณีที่ตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลแล้วไม่อยากรอรับยา ก็สามารถแจ้งให้ส่งยาไปที่ล็อกเกอร์ที่สถานีใส่ใจได้ และ 5.มี แอปพลิเคชัน "ใส่ใจ" สำหรับใช้นัดหมายแพทย์ในโรงพยาบาล

นพ.ภูวดล กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสถานีใส่ใจเปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. มีพยาบาลจากโรงพยาบาลมาประจำจุดบริการ ให้บริการฟรีทั้งประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ใน 1-2 เดือนนี้จะมีการประเมินผล หากผลตอบรับดีก็อาจจะพิจารณาปรับเพิ่มบริการใหม่ๆขึ้นอีก แต่ในช่วงนี้ถือว่าเพิ่งเปิดให้บริการจึงเน้นที่ 5 บริการข้างต้นก่อน

นพ.ภูวดล กล่าวอีกว่า ในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันใส่ใจเพื่อนัดพบแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วนั้น เบื้องต้นได้วางไว้ว่าแพทย์ 1 คนจะให้คิวคนไข้ที่นัดผ่านแอปฯจำนวน 5 คน/วันก่อน แต่ในระยะต่อไปจะเปิดให้เลือกวันได้และจะการันตีเวลานัด เช่น นัด 10.00 น. ภายใน 10.30 น.ก็ควรได้ตรวจ เป็นต้น และถ้าการใช้แอปฯประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ก็อาจขยายเพิ่มเป็น 10-20 คน/วัน คนไข้จะได้ทราบว่าได้คิวที่เท่าใด นัดเวลาเท่าใด ไม่ต้องเสียเวลารอนานอีก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง