ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ย้ำให้ความสำคัญบุคลากรทุกระดับ และทุกวิชาชีพมีความสำคัญและคุณค่าเท่ากัน เตรียมเชิญสหวิชาชีพหารือมาตรการจัดบริการใน รพ.ศุกร์ที่ 22 พ.ย.นี้ ยืนยันการรับเงินพิเศษจากผู้ป่วยทำไม่ได้ แต่หากต้องการบริการพิเศษ ให้อยู่ในระบบบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ประชาชนสามารถใช้บริการได้

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การทำงานร่วมกันในกระทรวงสาธารณสุข เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมในหลายสาขาวิชาชีพ สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญนั้น กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทั้งในส่วนจังหวัด และส่งทีมจากส่วนกลาง มี นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดูแลด้านพัฒนาการแพทย์เป็นหลัก พร้อมตัวแทนสหวิชาชีพ อาทิ สภาการพยาบาล สำนักการพยาบาล แพทยสภา แพทยสมาคม ราชวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือและหาทางออกที่เหมาะสม

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า สำหรับการให้บริการผู้ป่วยเน้นคนไข้เป็นศูนย์กลาง ให้บริการตามความเร่งด่วนจำเป็น เช่นกรณีห้องผ่าตัด มีเกณฑ์อันดับแรกคือผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการผ่าตัดทันที และผู้ป่วยที่นัดผ่าตัดตามคิวปกติ ซึ่งต้องดูความจำเป็นในหลายมิติ ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญเป็นการนัดผ่าตัดในเวลาราชการ แต่มีการขอแทรกคิว ทำให้ผู้ป่วยที่นัดไว้ไม่ได้ทำการผ่าตัดตามเวลาที่กำหนดจึงเกิดปัญหาขึ้น ส่วนกรณีที่มีข้อมูลจากสื่อโซเชียลว่ามีการเรียกรับเงินพิเศษต้องขอสอบข้อเท็จจริงก่อน อย่างไรก็ตาม การรับเงินพิเศษจากผู้รับบริการถือว่าเป็นสิ่งไม่สามารถกระทำได้ หากผู้ป่วยต้องการบริการพิเศษ กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันให้อยู่ในระบบบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ประชาชนสามารถใช้บริการได้

“เราให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ ทุกวิชาชีพมีความสำคัญและมีคุณค่า ขอให้ยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วย และคุณภาพมาตรฐานการบริการ การทำงานเป็นทีมต้องไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัว และต้องให้เกียรติทุกคน เบื้องต้นต้องสอบหาข้อเท็จจริงจากคู่กรณีและรอบด้าน พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย” นพ.สุขุม กล่าว

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ

ด้าน นพ.ยงยศ กล่าวว่า นพ.สุขุม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการเร่งด่วนให้ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดคิวการผ่าตัดของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยในวันศุกร์นี้ (22 พ.ย.62) จะประชุมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้แทน/ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล แพทยสภา สมาคมแพทย์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัย ศูนย์สันติวิธี กองการพยาบาล ประธานแผนพัฒนาระบบบริการสาขาสูตินรีแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตั้งคณะกรรมการบูรณาการการทำงานของสหวิชาชีพ ร่วมกันวางมาตรการและระบบการให้บริการ เป็นมาตรฐานการจัดบริการในโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน ลดความขัดแย้ง

นพ.ยงยศ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญว่า ได้ประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยของโรงพยาบาลอำนาจเจริญเพื่อสรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้น และทบทวนแนวทางการดำเนินงานของห้องผ่าตัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแล้ว