ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อนุทินสั่งองค์การเภสัชกรรมปรับราคาขายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และเวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดในราคาต่ำกว่าต้นทุน ชี้ขาดทุนไม่เป็นไรเพราะขาดทุนให้ประชาชน พร้อมยืนยันหน้ากากอนามัยไม่ขาดตลาดแน่นอน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ในระหว่างการแถลงผลการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการรับมือโรคปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2 ก.พ. 2563 โดยให้ อภ.ปรับราคาขายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และเวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดนี้ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน

นายอนุทิน กล่าวว่า ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าหน้ากากอนามัยก็เพียงพอแล้วสำหรับป้องกันเชื้อไวรัส ไม่มีความจำเป็นถึงขนาดต้องใช้หน้ากาก N95 ซึ่งมีราคาแพงกว่า อีกทั้งได้รับการยืนยันจาก อภ.และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วว่าหน้ากากอนามัยจะไม่ขาดตลาด โดยจะเร่งจำนวนการผลิตและกระจายสินค้าให้ครอบคลุมในประเทศให้มากที่สุด ขณะเดียวกัน อภ. มีรัฐเป็นเจ้าของ 100% เพราะฉะนั้นมีหน้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก และตนจะวัดประสิทธิภาพการทำงานจากความปลอดภัยของประชาชน ไม่ใช่เม็ดเงินผลกำไร

"การขายในราคาต่ำกว่าทุนไม่เป็นไรเพราะถือว่าขาดทุนให้กับประชาชน แต่ทำให้ประชาชนปลอดภัย ของเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะถ้าประชาชนเจ็บป่วยก็ต้องเสียเงินรักษาอยู่ดี" นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า สำหรับเที่ยวบินที่จะไปรับคนไทยที่เมืองอู่ฮั่นวันที่ 4 ก.พ. 2563 นี้พร้อมแล้ว ทางกระทรวงสาธารณสุขจะจัดทีมแพทย์ร่วมเดินทางไป 8 คนพร้อมพยาบาลและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างเดินทาง และเมื่อกลับถึงไทยแล้วจะดำเนินการตามมาตรฐานทุกอย่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน

"เราหวังว่าจะไม่มีการติดเชื้อในคนไทยกลุ่มนี้เพราะก่อนจะได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากจีนก็ต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดว่าปราศจากโรค แต่ตามหลักการและมาตรฐานแล้ว เมื่อเดินทางกลับถึงไทยก็ยังมีความจำเป็นต้องกักกันโรคเป็นระยะเวลา 14 วัน ส่วนสถานที่กักกันโรคเรามี 3-4 แห่ง แต่ต้องหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป" นายอนุทิน กล่าว