ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ปรับบริการ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จัดส่งยาต้านไวรัสให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกขณะนี้ เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมกันในการชะลอจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสนี้ โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรในการทำหน้าที่นี้ ด้วยคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เป็นหน่วยบริการที่มีความเชี่ยวชาญการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทำให้แต่ละวันมีผู้ติดเชื้อและประชาชนที่สงสัยว่าติดเชื้อเอชไอวีเข้ารับบริการจำนวนมาก 400-500 คนต่อวัน ขณะที่พื้นที่การให้บริการจำกัดเมื่อเทียบกับจำนวนผู้รับบริการ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิดได้

19 คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ได้ปรับการให้บริการ โดยเพิ่มช่องทางจัดส่งยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วยระบบขนส่งพัสดุ (service delivery) ให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีของคลีนิคนิรนาม ซึ่งมีผู้รับบริการประมาณ 3,000 กว่ารายต่อเดือน ซึ่งผู้ติดเชื้อสามารถส่งใบสั่งยาและผลการตรวจห้องปฏิบัติการที่เข้ารับบริการยังสถานพยาบาลที่สะดวกมายังคลีนิคนิรนามผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อซื้อยาต้านไวรัสได้คราวละ 6 เดือน ทั้งนี้บริการดังกล่าวรวมถึงผู้รับบริการยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส” (PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS : PrEP) โครงการนำร่องสิทธิประโยชน์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“ช่องทางบริการดังกล่าวจะทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่ต้องเดินทางมาที่คลีนิคนิรนาม โดยเปิดกว้างให้กับผู้ติดเชื้อที่สนใจ จากที่แต่เดิมจะดำเนินการเฉพาะผู้ติดเชื้อบางรายเท่านั้น หากประเมินแล้วได้ผลดี แม้จะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แล้ว คลีนิคนิรนามอาจให้บริการผ่านช่องทางนี้ต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งในอนาคตจะจัดทำระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์อีกด้วย” ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ กล่าว

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประพันธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนบริการตรวจอื่นๆ ของคลีนิคนิรนาม ในช่วงระหว่างนี้ของดการให้บริการก่อน อาทิ การฉีดวัคซีนรายใหม่ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งปากทวารหนัก ส่วนการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะรับเฉพาะที่นัดหมายล่วงหน้า โทร.0836122623 ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2 2516711-5 ในวันเวลาราชการ