ครม.วาระพิเศษ 3 เม.ย.นี้ ‘อนุทิน’ เสนอขอบรรจุ ขรก.เพิ่ม 45,242 ตำแหน่งสู้ ‘โควิด-19’

Thu, 2020-04-02 16:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษในวันที่ 3 เมษายน 2563 นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอวาระขอบรรจุข้าราชการเพิ่มเติมที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 45,242 ตำแหน่ง (ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการจ้างงานอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 120,000 คน) เช่น พยาบาลที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชราช และนักวิชาการสาธารณสุข หรือหมออนามัย ที่ทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยในการควบคุมโรคต่างจังหวัดและพื้นที่ชนบท และเป็นกำลังสำคัญในการทำระบบกักตัวโดยรัฐ หรือ State Quarantine ด้วย 

นอกจากนี้ จะมีการเสนอให้มีการปรับปรุงสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการแพทย์​เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์​ทำงานหนักมาก เปรียบเหมือนทหารในสงคราม แต่ไม่มีสวัสดิการคุ้มครองตัวเองที่ดีพอ

Comments

Submitted by รูปธรรม-กำลังใจ on
ความคิดเห็นที่ 6 .......... วิธีที่รัฐจะให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการการสนับสนุนจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือ เวชภัณฑ์ เครื่องป้องกันตัวให้เพียงพอไม่ขาดแคลนแล้ว ........... รัฐช่วยสัญญาเป็นข้อ ๆ ดังนี้ได้ไหม? ........ 1.ถ้าหากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขยังมีชีวิตรอดอยู่หลังจากจบวิกฤตโควิด19 ........... 1.1 ช่วยบรรจุนักรบด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังเป็นลูกจ้างชั่วคราวสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ประเภทต่าง ๆ เช่นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการกันทุกคนทุกตำแหน่งทั่วประเทศ เช่น ยังมีพยาบาลนักเรียนทุนฯ ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการมีจำนวนนับหมื่นอัตราตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์(หมอแล็บ)ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการมีจำนวนนับพันอัตราตำแหน่ง ฯลฯ ควรได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกันทุกคนทุกอัตราตำแหน่ง ............ 1.2 ช่วยขยายอัตราตำแหน่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นข้าราชการอยู่แล้ว สาขาวิชาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับการแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น เหมือนข้าราชการครู เช่นให้ทุกคนทุกตำแหน่งมีโอกาสสามารถเลื่อนระดับตำแหน่งเป็นระดับ อาวุโส ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญได้ ตามศักยภาพความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงาน เพราะทุกวันนี้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข"ด่านหน้า"ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ตลอดชีวิตการเป็นข้าราชการ มีโอกาสได้เลื่อนระดับกันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น คือจากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน(ตำแหน่งที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญาตรี) และจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ(ตำแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ........... 2. ถ้าหากบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด 19 รัฐควรจ่ายค่าทำขวัญหรือเยียวยาเป็นกรณีพิเศษ เช่นเดียวกับมาตรการจ่ายค่าทำขวัญหรือการเยียวยาทหารตำรวจที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในสถานการณ์สงครามสู้รบ ......... ........ ขุนวารินสุราบ่ดี ...... 29 มีนาคม เวลา 14:25 น. https://pantip.com/topic/39755787/comment6

Submitted by พรพิมล กองเพชร on
อยากให้บรรจุตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วด้วยค่ะ เพราะตัวเองทำงานมา 10 ปี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รับงานระบาดวิทยา ซึ่งการระบาดของโรคโควิด -19 ครั้งนี้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ต้องรับงานด้านหน้าเช่นกันค่ะ

Submitted by Anonymous on
อยากให้บรรจุตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลด้วยค่ะ.อยากให้เห็นใจตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล.ทุกวันนี้ทำงานยังเป็นจ้างเหมารายวันอีก.ทั้งๆทีภาระงานเกือบจะเทียบเท่าพยาบาลได้.แค่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพและฉีดยาไม่ได้.นอกนั้นก็ทำเกือบหมด.ขอบคุณค่ะ

Submitted by Anonymous on
อยากให้บรรจุตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลด้วยค่ะ.อยากให้เห็นใจตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล.ทุกวันนี้ทำงานยังเป็นจ้างเหมารายวันอีก.ทั้งๆทีภาระงานเกือบจะเทียบเท่าพยาบาลได้.แค่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพและฉีดยาไม่ได้.นอกนั้นก็ทำเกือบหมด..ตำแหน่งกรรมกรชุดขาวที่ถูกลืม ขอบคุณค่ะ

Submitted by รูปธรรม-กำลังใจ on
ยังมีนักรบด่านหน้าในระดับผู้ช่วยที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ - พนักงานเปล พนักงานผู้ช่วยห้องแล็บ ห้องเอ็กเรย์ พนักงานขับรถรับ-ส่งต่อผู้ป่วย พนักงานซักฟอก โรงครัว จ่ายกลาง ฯลฯ ลูกจ้างประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ที่ต้องปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อCOVID-19 รัฐบาลควรจะบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ไม่แตกต่างจากข้าราชการมากนัก

Submitted by Teetayu on
วิชาชีพ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยระหว่างรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล การบริการอาหาร การผลิตปรุงประกอบอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ การคำนวณพลังงาน การคำนวณความต้องการของวัตถุดิบการจัดซื้อให้เหมาะสมกับผู้ป่วย การวางแผนคำวณการจัดซื้อ อยากให้ ครม.เห็นความสำคัญของวิชาชีพนักโภชนาการ อาจจะให้บรรจุ ใน รพช. 1-2 ตำแหน่งก็ยังดี โดยไม่ต้องนำหลักเกณฑ์การสอบภาค ก. มาก่อน เพราะ คนที่ทำงานแล้วก็มุ่งพัฒนาในหลักวิชาชีพ คงลืมวิชาพวกม.ปลาย ไปหมดแล้ว ขอนำเรียน ครับ

Submitted by นางสุมิตรา​ ​ใจซื่อ on
ตำแน่งนักโภชนาการ​ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)​ เคยได้ขึ้นบัญชีจะได้บรรจุเป็นข้าราชแต่ก็โดนตัดทิ้งหายเงียบไปค่า

Submitted by Anonymous on
1.คิดให้เป็น 2.วิเคราะห์ปัญหาให้ออก 3.แยกแยะส่วนตัวหรือกลุ่มคน ส่วนรวม ออกมาให้ได้ สรุปว่าไม่ผ่านครับ

Submitted by Anonymous on
อยากให้บรรจุนักประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ จริงๆ นักประชาสัมพันธ์ก็เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่ช่วยเสริมทัพเหมือนกัน แต่ถูกหลงลืม หลายต่อหลายครั้ง ผู้รับบริการไม่เข้าใจในขั้นตอน จนถึงข่าวจริง ข่าวปลอมต่างๆ ที่เผยแพร่ออกไป นักประชาสัมพันธ์ก็เป็นด่านหน้าที่ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกฝ่าย ส่วนตัวดิฉันเป็นนักประชาสัมพันธ์มา 4 ปีใน ยังคงอยู่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันอยู่เลยค่ะ ก็เฝ้ารอนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้บรรจุ เพราะทำงานจนรู้รักและผูกพันธ์กับองค์กรไปแล้ว หวังว่าจะมีโอกาสได้บรรจุเหมือนตำแหน่งอื่นๆ บ้าง ดิฉันเชื่อว่านักประชาสัมพันธ์ของที่ปฏิบัติงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขต่างทำงานกันอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ เราจะผ่านไปด้วยกัน

Submitted by ภคมน สินเทศ on
ขอให้พิจารณาฝ่ายสนับสนุนอย่างนักโภชนาการคะ เพราะไม่ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรฝ่ายเรามีงานที่จัดอาหารให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ขอให้ ท่านช่วยพิจารณาด้วย เพราะตอนค่าตอบแทนนักโภชนาการก็ไม่ได้

Submitted by ภคมน สินเทศ on
วิชาชีพนักโภชนการ ทำงานมา15ปียังเป็นลูกจ้างยังไม่บรรจุเป็นข้าราชการเลยคะ ขอให้พิจราณา ฝ่ายสนับสนุนด้วย

Submitted by นายไพโรจน์ พุดลา on
วิชาชีพ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยระหว่างรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล การบริการอาหาร การผลิตปรุงประกอบอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ การคำนวณพลังงาน การคำนวณความต้องการของวัตถุดิบการจัดซื้อให้เหมาะสมกับผู้ป่วย การวางแผนคำวณการจัดซื้อ อยากให้ ครม.เห็นความสำคัญของวิชาชีพนักโภชนาการ อาจจะให้บรรจุ ใน รพช. 1-2 ตำแหน่งก็ยังดี โดยไม่ต้องนำหลักเกณฑ์การสอบภาค ก. มาก่อน เพราะ คนที่ทำงานแล้วก็มุ่งพัฒนาในหลักวิชาชีพ คงลืมวิชาพวกม.ปลาย ไปหมดแล้ว ขอนำเรียน ครับ

Submitted by กุลยาณิชพงศ วงห... on
ที่คณะรมต.จะประชุมวาระพิเศษพรุ่งนี้อยากให้พิจารณาอนุมัติเรื่องเยียวยาอดีตพนักงานของรัฐและคืนอายุราชการแก่ พนักงานของรัฐ ในปี2543-2546ด้วยค่ะ เพราะรอมานานด้วยความหวังค่ะ

Submitted by Anonymous on
ได้โปรดคืนอายุราชการให้แก่อดีตพนักงานของรัฐและเยียวยาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยค่ะ หลังจากเฝ้ารอด้วยความขมขื่นมา20ปี

Submitted by ไพโรจน์ พุดลา on
วิชาชีพนักโภชนาการ ขอให้พิจารณาฝ่ายสนับสนุนอย่างนักโภชนาการคะ เพราะไม่ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรฝ่ายเรามีงานที่จัดอาหารให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ขอให้ ท่านช่วยพิจารณาด้วย เพราะตอนค่าตอบแทนนักโภชนาการก็ไม่ได้

Submitted by ไพโรจน์ พุดลา on
วิชาชีพนักโภชนาการ ขอให้พิจารณาฝ่ายสนับสนุนอย่างนักโภชนาการคะ เพราะไม่ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรฝ่ายเรามีงานที่จัดอาหารให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ขอให้ ท่านช่วยพิจารณาด้วย เพราะตอนค่าตอบแทนนักโภชนาการก็ไม่ได้

Submitted by ไพโรจน์ พุดลา on
วิชาชีพนักโภชนาการ ขอให้พิจารณาฝ่ายสนับสนุนอย่างนักโภชนาการคะ เพราะไม่ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรฝ่ายเรามีงานที่จัดอาหารให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ขอให้ ท่านช่วยพิจารณาด้วย เพราะตอนค่าตอบแทนนักโภชนาการก็ไม่ได้

Submitted by kitiya0203 on
วิชาชีพนักโภชนาการ อยากให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยค่ะ เราก็มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เช่นกัน โภชากร นักโภชนาการ

Submitted by Anonymous on
อยากให้บรรจุตำแหน่ง วิชาชีพ นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ ด้วยคะ เนื่องจาก วิชาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพคะ ที่กลุ่มวิชาชีพนี้ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล ขอบคุณคะ

Submitted by Anonymous on
นักเวชสถิติ นักวิชาการเวชสถิติละคะ เป็นด่านหน้า ทำไมไม่มีในรายชื่อ ยื่นขอบรรจุกันมาตลอด ไม่เคยได้ มาสถานการณ์แบบนี้ยังถูกมองข้ามอีก เวลาคุณไป รพ. หน่วยงานที่คุณต้องไปติดต่อเป็นหน่วยแรก หลัวจากเจอเวรเปลแล้ว คุณไปที่ไหน? ไม่ใช่เวชระเบียน เวชสถิติเหรอคะ ใครกันคะที่ทำเรื่องเยิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณ ใครดูแลข้อมูลสำคัญให้คุณ ใครดูแลเรื่องสิทธิ์การรักษาพยาบาลให้คุณ ทำไมถึงลืมกันนะ ไม่เข้าใจ...!!!

Submitted by พยาบาลเจ้าเหมา on
ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะ ว่าพวกเขาคือด่านหน้าจริงๆ. ดิฉันเป็นพยาบาลชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) เข้าปีที่ 4 แล้วค่ะ เป็นพยาบาลสิทธิบัตรทอง ไม่มีสวัสดิการอื่นใดเลย. รู้สึกกำลังต่อสู้และพยายามกับสิ่งนี้มาก. ถูกปิดกั้นจากการไม่ได้บรรจุเป็น ขรก เพียงเพราะว่าต้องตาม step ต้องเป็น พกส หรือเป็นพนักงานของรัฐให้ได้ก่อน. แล้ว 4 ปี ที่ผ่านมาทำงานให้ รพ ของ รัฐ คืออะไร ฝากเรื่องนี้ให้ถึงกระทรวงด้วยนะคะ ปล . กำลังจะเข้าปฏิบัตงานใน cohort ward เช่นกัน ตอนนี้มีแค่กำลังใจจิงๆค่ะ แต่หาความยุติธรรมไม่ได้เลย จากใจพยาบาลจ้างเหมาวิชาชีพ

วิชาชีพ แพทย์แผนไทย ก็น่าจะบรรจุให้ด้วยนะครับ เพราะ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานตามหน่วยบริการ รพ.สต. รพ.หรือ อื่น ๆ ทุกคน ก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อ ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ ดังนั้น จึงขอความกรุณาช่วยบรรจุ ให้ด้วยครับ เพื่อเราจะไม่ทิ้งไครไว้ข้างหลัง

Submitted by เกศสุดา ประเสริ... on
วิชาชีพนักโภชนาการ อยากให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยค่ะ เราก็มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เช่นกัน เป็นวิชาชีพหนึ่งที่สำคัญ ขรก.วิชาชีพนี้น้อยมากในประเทศไทย

Submitted by TM on
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ครับ อีกหนึ่งวิชาชีพที่ถูกมองข้ามมาตลอด เป็นวิชาชีพเฉพาะแต่ถูกมองข้ามว่าเป็นป.ตรีทั่วไป ไม่ได้มีโอกาสบรรจุเหมือนสายงานอื่นที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ ทำงานอยู่เบื้องหลังแต่เป็นภาระกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่เคยมีคนมองเห็นครับ ซึ่งเป็นคนที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ของท่านให้บรรลุ เราทำงานรอบด้าน สำหรับท่านที่มองว่า นวก.คอมพิวเตอร์รู้จักแต่คอมพิวเตอร์อยากให้เปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับ เรารู้ทุกงาน บางคนรุ้ลึก รู้ละเอียดกว่าเจ้าของงานที่ถือว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะซ่ะอีกครับ อยากให้พิจารณาพวกเราด้วยครับ

Submitted by สันติภาพ on
ขอให้บรรจุผู้ช่วยทันตแพทย์ด้วยคะ เป็นอาชีพที่เสี่ยงพอๆกันกับทันตแพทย์ถูกมองข้ามมาตลอดไม่มีโอกาสที่จะถูกบรรจุเลยสวัสดิการแทบไม่มีเลย ปล.ปัจจุบันก็ให้บริการคนไข้อยู่ตลอดถ้าคนไข้ปกปิดประวัติตัวเอง..ก็ถึงคราวซวยของพวกเราชาวห้องทันตกรรมเหมือนข่าวที่ผ่านมา

Pages

Add new comment