ครม.วาระพิเศษ 3 เม.ย.นี้ ‘อนุทิน’ เสนอขอบรรจุ ขรก.เพิ่ม 45,242 ตำแหน่งสู้ ‘โควิด-19’

Thu, 2020-04-02 16:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษในวันที่ 3 เมษายน 2563 นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอวาระขอบรรจุข้าราชการเพิ่มเติมที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 45,242 ตำแหน่ง (ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการจ้างงานอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 120,000 คน) เช่น พยาบาลที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชราช และนักวิชาการสาธารณสุข หรือหมออนามัย ที่ทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยในการควบคุมโรคต่างจังหวัดและพื้นที่ชนบท และเป็นกำลังสำคัญในการทำระบบกักตัวโดยรัฐ หรือ State Quarantine ด้วย 

นอกจากนี้ จะมีการเสนอให้มีการปรับปรุงสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการแพทย์​เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์​ทำงานหนักมาก เปรียบเหมือนทหารในสงคราม แต่ไม่มีสวัสดิการคุ้มครองตัวเองที่ดีพอ

Comments

Submitted by รูปธรรม-กำลังใจ on
ความคิดเห็นที่ 6 .......... วิธีที่รัฐจะให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการการสนับสนุนจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือ เวชภัณฑ์ เครื่องป้องกันตัวให้เพียงพอไม่ขาดแคลนแล้ว ........... รัฐช่วยสัญญาเป็นข้อ ๆ ดังนี้ได้ไหม? ........ 1.ถ้าหากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขยังมีชีวิตรอดอยู่หลังจากจบวิกฤตโควิด19 ........... 1.1 ช่วยบรรจุนักรบด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังเป็นลูกจ้างชั่วคราวสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ประเภทต่าง ๆ เช่นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการกันทุกคนทุกตำแหน่งทั่วประเทศ เช่น ยังมีพยาบาลนักเรียนทุนฯ ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการมีจำนวนนับหมื่นอัตราตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์(หมอแล็บ)ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการมีจำนวนนับพันอัตราตำแหน่ง ฯลฯ ควรได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกันทุกคนทุกอัตราตำแหน่ง ............ 1.2 ช่วยขยายอัตราตำแหน่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นข้าราชการอยู่แล้ว สาขาวิชาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับการแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น เหมือนข้าราชการครู เช่นให้ทุกคนทุกตำแหน่งมีโอกาสสามารถเลื่อนระดับตำแหน่งเป็นระดับ อาวุโส ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญได้ ตามศักยภาพความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงาน เพราะทุกวันนี้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข"ด่านหน้า"ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ตลอดชีวิตการเป็นข้าราชการ มีโอกาสได้เลื่อนระดับกันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น คือจากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน(ตำแหน่งที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญาตรี) และจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ(ตำแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ........... 2. ถ้าหากบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด 19 รัฐควรจ่ายค่าทำขวัญหรือเยียวยาเป็นกรณีพิเศษ เช่นเดียวกับมาตรการจ่ายค่าทำขวัญหรือการเยียวยาทหารตำรวจที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในสถานการณ์สงครามสู้รบ ......... ........ ขุนวารินสุราบ่ดี ...... 29 มีนาคม เวลา 14:25 น. https://pantip.com/topic/39755787/comment6

Submitted by พรพิมล กองเพชร on
อยากให้บรรจุตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วด้วยค่ะ เพราะตัวเองทำงานมา 10 ปี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รับงานระบาดวิทยา ซึ่งการระบาดของโรคโควิด -19 ครั้งนี้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ต้องรับงานด้านหน้าเช่นกันค่ะ

Submitted by Anonymous on
อยากให้บรรจุตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลด้วยค่ะ.อยากให้เห็นใจตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล.ทุกวันนี้ทำงานยังเป็นจ้างเหมารายวันอีก.ทั้งๆทีภาระงานเกือบจะเทียบเท่าพยาบาลได้.แค่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพและฉีดยาไม่ได้.นอกนั้นก็ทำเกือบหมด.ขอบคุณค่ะ

Submitted by Anonymous on
อยากให้บรรจุตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลด้วยค่ะ.อยากให้เห็นใจตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล.ทุกวันนี้ทำงานยังเป็นจ้างเหมารายวันอีก.ทั้งๆทีภาระงานเกือบจะเทียบเท่าพยาบาลได้.แค่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพและฉีดยาไม่ได้.นอกนั้นก็ทำเกือบหมด..ตำแหน่งกรรมกรชุดขาวที่ถูกลืม ขอบคุณค่ะ

Submitted by รูปธรรม-กำลังใจ on
ยังมีนักรบด่านหน้าในระดับผู้ช่วยที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ - พนักงานเปล พนักงานผู้ช่วยห้องแล็บ ห้องเอ็กเรย์ พนักงานขับรถรับ-ส่งต่อผู้ป่วย พนักงานซักฟอก โรงครัว จ่ายกลาง ฯลฯ ลูกจ้างประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ที่ต้องปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อCOVID-19 รัฐบาลควรจะบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ไม่แตกต่างจากข้าราชการมากนัก

Submitted by สมฤดี กุลโคตร on
รับคะ

Submitted by Teetayu on
วิชาชีพ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยระหว่างรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล การบริการอาหาร การผลิตปรุงประกอบอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ การคำนวณพลังงาน การคำนวณความต้องการของวัตถุดิบการจัดซื้อให้เหมาะสมกับผู้ป่วย การวางแผนคำวณการจัดซื้อ อยากให้ ครม.เห็นความสำคัญของวิชาชีพนักโภชนาการ อาจจะให้บรรจุ ใน รพช. 1-2 ตำแหน่งก็ยังดี โดยไม่ต้องนำหลักเกณฑ์การสอบภาค ก. มาก่อน เพราะ คนที่ทำงานแล้วก็มุ่งพัฒนาในหลักวิชาชีพ คงลืมวิชาพวกม.ปลาย ไปหมดแล้ว ขอนำเรียน ครับ

Submitted by นางสุมิตรา​ ​ใจซื่อ on
ตำแน่งนักโภชนาการ​ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)​ เคยได้ขึ้นบัญชีจะได้บรรจุเป็นข้าราชแต่ก็โดนตัดทิ้งหายเงียบไปค่า

Submitted by somrudee kunkot on
รับคะ

Submitted by Anonymous on
1.คิดให้เป็น 2.วิเคราะห์ปัญหาให้ออก 3.แยกแยะส่วนตัวหรือกลุ่มคน ส่วนรวม ออกมาให้ได้ สรุปว่าไม่ผ่านครับ

Submitted by Anonymous on
อยากให้บรรจุนักประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ จริงๆ นักประชาสัมพันธ์ก็เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่ช่วยเสริมทัพเหมือนกัน แต่ถูกหลงลืม หลายต่อหลายครั้ง ผู้รับบริการไม่เข้าใจในขั้นตอน จนถึงข่าวจริง ข่าวปลอมต่างๆ ที่เผยแพร่ออกไป นักประชาสัมพันธ์ก็เป็นด่านหน้าที่ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกฝ่าย ส่วนตัวดิฉันเป็นนักประชาสัมพันธ์มา 4 ปีใน ยังคงอยู่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันอยู่เลยค่ะ ก็เฝ้ารอนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้บรรจุ เพราะทำงานจนรู้รักและผูกพันธ์กับองค์กรไปแล้ว หวังว่าจะมีโอกาสได้บรรจุเหมือนตำแหน่งอื่นๆ บ้าง ดิฉันเชื่อว่านักประชาสัมพันธ์ของที่ปฏิบัติงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขต่างทำงานกันอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ เราจะผ่านไปด้วยกัน

Submitted by ภคมน สินเทศ on
ขอให้พิจารณาฝ่ายสนับสนุนอย่างนักโภชนาการคะ เพราะไม่ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรฝ่ายเรามีงานที่จัดอาหารให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ขอให้ ท่านช่วยพิจารณาด้วย เพราะตอนค่าตอบแทนนักโภชนาการก็ไม่ได้

Submitted by ภคมน สินเทศ on
วิชาชีพนักโภชนการ ทำงานมา15ปียังเป็นลูกจ้างยังไม่บรรจุเป็นข้าราชการเลยคะ ขอให้พิจราณา ฝ่ายสนับสนุนด้วย

Submitted by นายไพโรจน์ พุดลา on
วิชาชีพ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยระหว่างรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล การบริการอาหาร การผลิตปรุงประกอบอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ การคำนวณพลังงาน การคำนวณความต้องการของวัตถุดิบการจัดซื้อให้เหมาะสมกับผู้ป่วย การวางแผนคำวณการจัดซื้อ อยากให้ ครม.เห็นความสำคัญของวิชาชีพนักโภชนาการ อาจจะให้บรรจุ ใน รพช. 1-2 ตำแหน่งก็ยังดี โดยไม่ต้องนำหลักเกณฑ์การสอบภาค ก. มาก่อน เพราะ คนที่ทำงานแล้วก็มุ่งพัฒนาในหลักวิชาชีพ คงลืมวิชาพวกม.ปลาย ไปหมดแล้ว ขอนำเรียน ครับ

Submitted by กุลยาณิชพงศ วงห... on
ที่คณะรมต.จะประชุมวาระพิเศษพรุ่งนี้อยากให้พิจารณาอนุมัติเรื่องเยียวยาอดีตพนักงานของรัฐและคืนอายุราชการแก่ พนักงานของรัฐ ในปี2543-2546ด้วยค่ะ เพราะรอมานานด้วยความหวังค่ะ

Submitted by Anonymous on
ได้โปรดคืนอายุราชการให้แก่อดีตพนักงานของรัฐและเยียวยาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยค่ะ หลังจากเฝ้ารอด้วยความขมขื่นมา20ปี

Submitted by ไพโรจน์ พุดลา on
วิชาชีพนักโภชนาการ ขอให้พิจารณาฝ่ายสนับสนุนอย่างนักโภชนาการคะ เพราะไม่ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรฝ่ายเรามีงานที่จัดอาหารให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ขอให้ ท่านช่วยพิจารณาด้วย เพราะตอนค่าตอบแทนนักโภชนาการก็ไม่ได้

Submitted by ไพโรจน์ พุดลา on
วิชาชีพนักโภชนาการ ขอให้พิจารณาฝ่ายสนับสนุนอย่างนักโภชนาการคะ เพราะไม่ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรฝ่ายเรามีงานที่จัดอาหารให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ขอให้ ท่านช่วยพิจารณาด้วย เพราะตอนค่าตอบแทนนักโภชนาการก็ไม่ได้

Submitted by ไพโรจน์ พุดลา on
วิชาชีพนักโภชนาการ ขอให้พิจารณาฝ่ายสนับสนุนอย่างนักโภชนาการคะ เพราะไม่ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรฝ่ายเรามีงานที่จัดอาหารให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ขอให้ ท่านช่วยพิจารณาด้วย เพราะตอนค่าตอบแทนนักโภชนาการก็ไม่ได้

Submitted by kitiya0203 on
วิชาชีพนักโภชนาการ อยากให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยค่ะ เราก็มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เช่นกัน โภชากร นักโภชนาการ

Submitted by Anonymous on
อยากให้บรรจุตำแหน่ง วิชาชีพ นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ ด้วยคะ เนื่องจาก วิชาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพคะ ที่กลุ่มวิชาชีพนี้ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล ขอบคุณคะ

Submitted by Anonymous on
นักเวชสถิติ นักวิชาการเวชสถิติละคะ เป็นด่านหน้า ทำไมไม่มีในรายชื่อ ยื่นขอบรรจุกันมาตลอด ไม่เคยได้ มาสถานการณ์แบบนี้ยังถูกมองข้ามอีก เวลาคุณไป รพ. หน่วยงานที่คุณต้องไปติดต่อเป็นหน่วยแรก หลัวจากเจอเวรเปลแล้ว คุณไปที่ไหน? ไม่ใช่เวชระเบียน เวชสถิติเหรอคะ ใครกันคะที่ทำเรื่องเยิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณ ใครดูแลข้อมูลสำคัญให้คุณ ใครดูแลเรื่องสิทธิ์การรักษาพยาบาลให้คุณ ทำไมถึงลืมกันนะ ไม่เข้าใจ...!!!

Submitted by พยาบาลเจ้าเหมา on
ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะ ว่าพวกเขาคือด่านหน้าจริงๆ. ดิฉันเป็นพยาบาลชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) เข้าปีที่ 4 แล้วค่ะ เป็นพยาบาลสิทธิบัตรทอง ไม่มีสวัสดิการอื่นใดเลย. รู้สึกกำลังต่อสู้และพยายามกับสิ่งนี้มาก. ถูกปิดกั้นจากการไม่ได้บรรจุเป็น ขรก เพียงเพราะว่าต้องตาม step ต้องเป็น พกส หรือเป็นพนักงานของรัฐให้ได้ก่อน. แล้ว 4 ปี ที่ผ่านมาทำงานให้ รพ ของ รัฐ คืออะไร ฝากเรื่องนี้ให้ถึงกระทรวงด้วยนะคะ ปล . กำลังจะเข้าปฏิบัตงานใน cohort ward เช่นกัน ตอนนี้มีแค่กำลังใจจิงๆค่ะ แต่หาความยุติธรรมไม่ได้เลย จากใจพยาบาลจ้างเหมาวิชาชีพ

วิชาชีพ แพทย์แผนไทย ก็น่าจะบรรจุให้ด้วยนะครับ เพราะ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานตามหน่วยบริการ รพ.สต. รพ.หรือ อื่น ๆ ทุกคน ก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อ ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ ดังนั้น จึงขอความกรุณาช่วยบรรจุ ให้ด้วยครับ เพื่อเราจะไม่ทิ้งไครไว้ข้างหลัง

Submitted by เกศสุดา ประเสริ... on
วิชาชีพนักโภชนาการ อยากให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยค่ะ เราก็มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เช่นกัน เป็นวิชาชีพหนึ่งที่สำคัญ ขรก.วิชาชีพนี้น้อยมากในประเทศไทย

Submitted by TM on
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ครับ อีกหนึ่งวิชาชีพที่ถูกมองข้ามมาตลอด เป็นวิชาชีพเฉพาะแต่ถูกมองข้ามว่าเป็นป.ตรีทั่วไป ไม่ได้มีโอกาสบรรจุเหมือนสายงานอื่นที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ ทำงานอยู่เบื้องหลังแต่เป็นภาระกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่เคยมีคนมองเห็นครับ ซึ่งเป็นคนที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ของท่านให้บรรลุ เราทำงานรอบด้าน สำหรับท่านที่มองว่า นวก.คอมพิวเตอร์รู้จักแต่คอมพิวเตอร์อยากให้เปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับ เรารู้ทุกงาน บางคนรุ้ลึก รู้ละเอียดกว่าเจ้าของงานที่ถือว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะซ่ะอีกครับ อยากให้พิจารณาพวกเราด้วยครับ

Submitted by สันติภาพ on
ขอให้บรรจุผู้ช่วยทันตแพทย์ด้วยคะ เป็นอาชีพที่เสี่ยงพอๆกันกับทันตแพทย์ถูกมองข้ามมาตลอดไม่มีโอกาสที่จะถูกบรรจุเลยสวัสดิการแทบไม่มีเลย ปล.ปัจจุบันก็ให้บริการคนไข้อยู่ตลอดถ้าคนไข้ปกปิดประวัติตัวเอง..ก็ถึงคราวซวยของพวกเราชาวห้องทันตกรรมเหมือนข่าวที่ผ่านมา

Submitted by montri on
ช่วยพิจารณาลูกจ้าง พกส.ในตำแหน่งพนักงานบริการด้วยครับที่ปฏิบัตงานตาม รพ.สต.ทีไม่ใช้สายวิชาชีพด้วยครับด้วยภาระหน้าที่มาก สวัสดิการมีเพียงแค่ประกันสังคม คอยเป็นด่านหน้าที่ต้องเจอคนไข้ตลอดเวลา ต้องคอยออกพื้นที่ติดตามตลอด เงินตอบแทนก็ไม่มี มีแค่เงินเดือนหลักพันบาท ขอให้ช่วยมองฟันเฟืองชื้นเล็กๆนี้ด้วยครับ ความเหลื้อมลำมันมากเหลือเกิน ฝากกระทรวงช่วยมองดูลูกน้องรากหญ้าด้วยครับ ขอให้ช่วยบรรจุพนักงานที่ไม่ใช่สายวิชาชีพก่อนเถอะครับ สายวิชาชีพอยางน้อยเขายังมีหลักประกันที่มากกว่า ขอเสียงนี้เป็นกระบอกเสียงให้สะท้อนถึงเบื้องบนด้วยครับ

Submitted by สมพงษ์ on
วิชาชีพ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยระหว่างรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล ในด้านโภชนบำบัด ด้านโภชบริการ ด้านโภชศึกษา ด้านสุขาภิบาลอาหาร อยากให้ ครม.เห็นความสำคัญของวิชาชีพนักโภชนาการ ช่วยบรรจุ ใน รพช. 1-2 ตำแหน่งก็ยังดี โดยไม่ต้องนำหลักเกณฑ์การสอบภาค ก. มาก่อน เพราะ คนที่ทำงานแล้วก็มุ่งพัฒนาในหลักวิชาชีพ ขอนำเรียนคะ

Submitted by อนัญญา บุญอยู่ on
นักโภชนาการ ทำงานสารพัด ทั้งดูแลอาหารผู้ป่วย ให้คำปรึกษา ดูแลโภชนาการตั้งแต่ท้องจนเสียชีวิต ดูแลประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย แต่เรากลับถูกมองว่าเป็นแค่แม่ครัว

Submitted by อุ on
อยากทราบว่าตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากที่คุณอนุทินพูดเขาไม่ได้ทำงานหรือในช่วงโควิด นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี จพ.บัญชี ก็ต้องไปออกเวรโควิด เหมือนกัน ไปคัดกรองผู้ป่วยเหมือนกัน ตำแหน่งเหล่านี้ไม่ใช่คนหรือ ถึงทำแบบนี้ งั้นก็ให้ตำแหน่งที่บรรจุมาทำงานกันเอง ทุกวันนี้ข้อมูลก็ต้องทำ คัดกรองโควิดก็ไป คุณจะมาเรื่องปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้ สายสนับสนุนก็คน

Submitted by นางสาวเจริญ. สีเขียว on
ขอฝากวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้บรรจุเป็นข้าราชการสำหรับคนที่ยังไม่ได้บรรจุและข้าราชการให้เลื่อนขั้นทุกลำดับตามอายุงานราชการโดยไม่ต้องทำผลงานส่งในสาขาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยขอขอบคุณล่วงหน้าขอให้สู้สู้กันต่อไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน. ขอบคุณกำลังใจที่งดงาม

Submitted by ละออง สาลีพวง on
อยากให้ ครม. ช่วยพิจารณา ข้าราชการตำแหน่งโภชนากร ที่มีวุฒิปริญญาตรี ให้สามารถปรับเป็นนักโภชนาการ หรือนักกำหนดอาหารได้โดยไม่ต้องผ่านการสอบ และลดเงินเดือน และมีความก้าวหน้าถึงชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ให้สามารถปรับเข้าสู่ตำแหน่งได้เลย เพื่อเป็นขวัญกำหลังให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งโภชนากรที่ทำงานเคียงคู่ แพทย์ พยายาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ โภชนากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย ทั้งเป็นผู้จัดเตรียมอาหาร บริการอาหารในหอผู้ป่วย ในคลินิกโรคเรื้อรัง / โรคไม่ติดต่อ ซึ่งการดำเนินการคลินิกโรคไม่ติดต่อ (NCD) เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่โรงพยาบาลทุกระดับ (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน นอกจากปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแล้ว โภชนากรยังต้องร่วมปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการติดตามเยี่ยมบ้าน ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ในชุมชน เพื่อให้สามารถจัดหาวัตถุดิบ เตรียม ผลิตอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ /โภชนบำบัดอีกด้วย ในภาวะวิกฤตของโรงในปัจจุบัน โภชนากรต้องทำงานเพื่อจัดเตรียมอาหารให้ผู้ป่วย ทีมแพทย์ พยาบาล และเสี่ยงต้องภาวะคุมคามของโรค อยากขอความกรุณาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัตงานด้วยค่ะ

Submitted by ชญา on
การบรรจุงานในครั้งนี้ถือว่าดีค่ะแต่ถ้าจะให้ดีน่าจะให้การบรรจุทุกตำแหน่งนะคะเพราะทุกคนทุกหน้าที่ต่างก็ทำงานเช่นเช่นตำแหน่งพนักงานเปล ยาม พนักงานบริการ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานห้องบัตร นวก.สถิติ นักโภชนาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้นค่ะ ต่างก็ทำงานเพื่ออาชีพที่รักและเพื่อองค์กรทั้งนั้น ทำงานโรงพยาบาลไม่ใช่จะมีแต่วิชาชีพพยาบาลและแพทย์เท่านั้นนะคะ ตำแหน่งอื่นๆก็มีเขาก็ต่างทำงานเสี่ยงเหมือนกัน หน่วยงานราชการหยุดกันหมดแต่หน่วยงานในเครื่อของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้หยุด เขาก็เต็มใจที่จะมาทำงานปกติกันทุกคน ขอให้พิจารณาการบรรจุตำแหน่งเหล่านี้ไปพร้อมกันด้วยค่ะ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าจะให้ก็ต้องให้บรรจุทุกตำแหน่งไปเลยค่ะ กำหนดเลยว่าอายุงานกี่ปีขึ้นได้รับการบรรจุ ขอพิจารณาด้วยค่ะ

Submitted by วิ on
ถ้าจะบรรจุขอให้บรรจุนักวิชาการสถิติด้วยนะคะ ทำงานเป็นด่านแรกเลยค่ะ ตั้งแต่ทำบัตร ตรวจสิทธิ ให้รหัสโรค เก็บข้อมูลสถิติ เรียกเก็บ แม้กระทั้งคัดกรองผู้ป่วยด้วยซ้ำ เรียนจบทุ่นค่ะแต่ไม่มีตำแหน่งบรรจุ บอกแต่ว่าไม่มีตำแหน่งในกพ. ทำงานมา10ปีแล้วค่ะได้เป็นตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เงินเดือนขึ้นตามการประเมินปีละครั้ง ขอให้พิจารณาในการบรรจุด้วยค่ะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

Submitted by Anonymous on
การแพทย์แผนไทยก็เป็นหนึ่งในสหวิชาชีพที่ลงพื้นที่ร่วมกับวิชาชีพอื่นๆและต้องหัตการผู้รับบริการนานกว่าหนึ่งชมโอกาสติดเชื้อหรือความเสี่ยงก็มีไม่น้อยกว่าวิชาชีพอื่นๆโปรดพิจารนาให้กำลังใจวิชาชีพแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ

Submitted by Anonymous on
ทุกคนที่ต้องทำงานที่โรงพยาบาล หรือรพ.สต. ทุกๆ คน ก็เสี่ยง เหมื่อนกัน ต้องทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะสายอาชีพ สายบริการที่ต้องคอยอำนวยความสะดวกให้งานทุกงานสำเร็จไปได้ด้วยดี ผู้ใหญ่กรุณามองเผื่อมาถึงมดงานบ้าง

Submitted by L on
ควรมีParamedic หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ด้วยไหมคะ เพราะวิชาชีพนี้ออกไปกับรถพยาบาลไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินถึงที่เลย ถ้าERคือด้านหน้า EMSนี่เป็นหน่วยทะลวงก่อนใครเลย ทั้งยังscreenผู้ป่วยก่อนมาถึงมือหมอ ให้หมอเตรียมตั้งรับไว้ก่อนด้วย

Submitted by Anonymous on
ขอให้ความเห็นใจบรรจุตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลด้วยค่ะ.ทุกวันนี้ทำงานไม่มีสวัสดิการอะไรเลย.ใช้บัตรทอง30บาทเหมือนคนทั่วไปค่ะ.ทั้งๆทีทำงานในหน่วยสาธารณสุขค่ะ

Submitted by Anonymous on
ขอให้ปรับตำแหน่งเข้าราชการประเภททั่วไป ทีมีคุณวุฒิปริญญาตรี เป็นประเภทวิชาการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข

Submitted by สุนิษา สมแก้ว on
นักวิชาการเงินและบัญชี ก็ควรจะ บรรจุด้วยไหมค่ะเป็นผู้จัดสรร เงินเดือน ค่าจ้างทุกคนในรพ. และจัดซื้อ และจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน เบิกค่ารักษา ค่าเล่าเรียน ทำบัญชีให้แก่โรงพยาบาล จัดสรรงบประมาณรัฐบาลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

Submitted by เกษร แสนจันทร์ on
การปฏิบัติงานด้านการบริการอาหาร โภชนาบำบัด โภชนศึกษาล้วนแล้วแต่ต้องสัมผัสผู้ป่วยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะนักโภชนาการ โภชนากร และนักกำหนดอาหาร ใน รพช.ก็ทำงานลักษณเดียวกันกับ รพศ.รพท.และอัตรากำลังน้อยมาก แต่ไม่มีตำแหน่งบรรจุข้าราชการให้ ทำงานมาแล้ว13ปี สอบผ่านรอเรียกแต่ก็เงียบเฉย ขอความกรุณาให้ความสำคัญกับวิชาชีพนักโภชนาการ โภชนากรและนักกำหนดอาหารด้วยค่ะ ช่วยขยายกรอบข้าราชการตำแหน่งนี้สู่ รพช.ด้วยค่ะ และควรบรรจุตามความอาวุโสของการทำงานด้วย ขอบคุณค่ะ

Submitted by สายฝน สายทอง on
นวก.การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ก็ทำงานไม่ได้น้อยกว่าเลย ข้อมูลกับตัวเลขที่ใช้ในการวิเคราะห์ล้วนเกิดขึ้นจากเราทั้งนั้น ซึ่งตอนนี้เราก็ช่วยกันทั้งด่านหน้า เก็บเงินผู้ป่วย และต้องมาจัดทำข้อมูลทางบัญชี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อีกมากมาย ไหนๆๆจะบรรจุเพื่อนเป็นขวัญและกำลังใจให้แร้วควรที่จะบรรจุทั้งหมด เพราะเหนื่อยและสุู้เหมือนกันค่ะ

Submitted by เสรี on
อยากให้มีการบรรจุนักจิตวิทยาที่อยู่ตามรพ.อำเภอ ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของรพ.รัฐด้วย เพราะเขาก็ต้องลงไปช่วยงานคัดกรองต่างๆและเจอคนไข้ทุกวันเหมือนกันครับ

Submitted by Anonymous on
เห็นด้วย เพราะลูกจ้างชั่วคราวมักต้องช่วยเหลือทุกทางเนื่องจากคนในรพ.น้อยต้องวนช่วยกัน

Submitted by สุกัญญา เย็นยิ่ง on
เราทำงานเป็นพนักงานบริการ(ประชาสัมพันธ์) ร.พ.แห่งหนึ่ง นอกเหนือคำว่าประชาสัมพันธ์ยังมีอีกหลายหน้าที่เราทำต้องคัดแยกคนไข้ให้ถูกจุดบริการคือต้องไปห้องตรวจปกติหรือห้องฉุกเฉินในเกณที่กำหนดไว้ ต้องแยกคนไข้ระบบทางเดินหายใจ และคนไข้สงสัยวัณโรค ในสถานการแบบนี้ต้องแยกคนไข้สงสัยโควิต19 ต้องซักประวัติคนไข้เพื่อให้อยู่ในโซนแยก และงานอีกมากมายอธิบายไม่หมด เราเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขอยากบรรจุเป็นข้าราชการเพื่อความมั่นคง

Submitted by พยาบาลผู้ถูกกระทำ on
1.ขออายุราชการคืน 4ปี ที่ต้องทำงานเยี่ยงข้าราชการ แต่ไม่ได้รับการนับอายุราชการ 2. การเยียวยาที่รัฐบาลให้รุ่นน้องที่ได้รับการบรรจุทีหลังและน้องได้รับการเยียวยาจนเงินเดือนก้าวกระโดดแซงหน้ารุ่นพี่ที่ทำงานมาก่อนกว่า 10 ปี (แบบนี้เรียกขวัญกำลังใจที่ให้กับพวกเราที่จบปี2543หรือป่าวคะ) ทำไมถึงทำกับพวกเราแบบนี้ งานหนักพวกเราไม่เคยบ่น แต่ผลที่ตอบกลับมามันสมควรแล้วหรือคะ

Submitted by napat on
อยากให้บรรจุฝ่ายสนับสนุนบ้าง เช่นนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นฝ่ายสนับสนุนคอยดูสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับบุคลากร โดยตลอดเป็นสายงานที่ไม่มีคนมองเห็นว่า มีส่วนช่วยเหลืออย่างไร

Submitted by นักวิชาการสาธาร... on
ฝากพิจารณานักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างรายวัน ด้วย ทุกวันนี้ภาระงานที่่ทำก็เสี่ยงเช่นกัน พวกเราก็ทำงานด่านหน้าเหมือนกัน ทั้งคัดกรอง ออกเยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเช่นกัน แต่ทำไมไม่มีมติพิจารณาลูกจ้าวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งก็อยู่ใน 24 สายงานที่ได้รับการบบรจุ ทั้งนี้จากการเลือกพิจารณาไม่ทั่วถึงทุกประเภทการจ้าง ทำให้รู้สึกเสียขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมากๆ

Submitted by นวก.สาธารณสุข ล... on
อยากให้พิจารณานักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างรายวัน ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ของกรมต่างๆ ที่บัญชียังไม่หมดอายุมาพิจารณาด้วยจะเป็นไปได้มั้ย เพราะกลุ่มนี้ก็รอคอยโอกาสการได้รับบรรจุเป็นข้าราชการเหมือนกัน และอีกอย่างกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 เช่นกัน อยากให้มองลูกจ้าวรายวันที่อยู่ใน 24 สายงานที่จะได้บรรจุกรณีพิเศษครั้งนี้ด้วยค่ะ

Submitted by คิด on
ตำแหน่งบรรจุแพทย์แผนไทย ไม่พูดถึงเลย มหาวเปิดหลักสูตรให้เด็กเรียน จบแล้วไร้การดูแลเรื่องการบรรจุ

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม