สธ.ย้ำให้ความสำคัญทุกวิชาชีพที่ร่วมสู้โควิด-19 เร่งหารือกรอบจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ

Fri, 2020-04-10 16:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญทุกวิชาชีพร่วมดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณชมรมหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่เห็นความสำคัญของผู้ทำงานด้านการแพทย์แผนไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นเลขานุการ ในการกำหนดกรอบจัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้กับพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับตำแหน่งแพทย์แผนไทยได้มีการหารือกับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งได้มอบอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งข้าราชการให้แพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ ก็ได้ให้ความสำคัญ โดยจะมอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการปรึกษาหารือต่อไป

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม