ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน ขอบคุณ รมว.สธ.และก.เกษตรฯ ยืนยันไม่เลื่อนแบน 3 สารเคมี ยังคงเหมือนเดิม

วันที่ 30 เมย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการวัตถุอันตราย นัดประชุมวันนี้ โดยมีวาระพิจารณายืดเวลาการแบนพาราควอต และคลอร์ไพริฟอสออกไป จากวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ออกไปเป็น 31 ธันวาคม 2563 ว่า ขอยืนยันว่า กระทรวงสาธารณสุข มีความชัดเจนไม่เห็นด้วยกับการใช้สารเคมีทั้งสามชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพรีฟอส และ ไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลาทุกกรณี และไม่มีเหตุผลที่จะขยายเวลาอีกต่อไป

ล่าสุด เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติคงการประกาศ พาราควอต และสารคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (แบน) มีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. 2563 ส่วนไกลโฟเซต จำกัดการใช้ตามมติวันที่ 23 พ.ค.2561 พร้อมระบุว่า

Thai-PAN และภาคีเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข รมต.อนุทิน ชาญวีรกูล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะรมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ที่มีบทบาทสำคัญในการยืนยันไม่ให้มีการเลื่อนการแบนออกไป อย่างไรก็ตามเครือข่ายฯยังไม่วางใจและเชื่อว่ากลุ่มธุรกิจสารเคมีเกษตรยังคงเดินหน้าเพื่อล้มหรือยืดระยะเวลาการแบนออกไป จึงจำเป็นที่จะต้องติดตามต่ออย่างใกล้ชิด


สำหรับสารไกลโฟเซตซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งจากการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง และพบตกค้างในอาหาร เครือข่ายเห็นว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการรวางเป้าหมายเพื่อให้มีการแบนโดยเร็วที่สุด และหาทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการจัดการวัชพืชโดยวิธีการที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง