ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันบำราศนราดูร มีความเป็นห่วงในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้หนักหน่วงไปกว่านี้ โรคโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งในตระกูลโคโรนา โดยมีรายงานจากต่างประเทศหลายฉบับเกี่ยวกับผื่นผิวหนังที่พบในกลุ่มคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสนี้ ไม่ว่าจะเป็นผื่นชนิดลมพิษ ผื่นแดงที่คล้ายกับผื่นจากไวรัสตัวอื่น ๆ ตุ่มน้ำที่คล้ายกับที่พบในโรคสุกใส หรือผื่นที่มีลักษณะเป็นร่างแห นอกจากนั้นยังมีรายงานผื่นที่มีลักษณะเป็นผื่นม่วงแดงบริเวณปลายมือปลายเท้าในผู้ป่วยโรคนี้

จากประสบการณ์ที่สถาบันบำราศนราดูร ได้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้กว่า 200 คนในช่วงเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา เราพบผู้ป่วยมีผื่นผิวหนังเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน แต่พบในจำนวนน้อยกว่า 5% โดยส่วนใหญ่เกิดจากผลข้างเคียงต่อยาที่ใช้รักษาโรคเป็นหลัก พบผู้ป่วยที่มีผื่นที่เราสงสัยว่าเกิดจากตัวโรคโควิด -19 เองนั้น มีจำนวนน้อยกว่าที่เกิดจากยา โดยผื่นมีลักษณะเป็นผื่นแดง ที่หายได้เองในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามอาการเรื่องผื่นในคนไข้กลุ่มนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิด

สำหรับประชาชนทั่วไป หากมีอาการที่เข้าข่ายของการติดเชื้อโควิด-19 เช่น มีอาการไข้ อาการทางระบบทางเดินหายใจ โดยไม่จำเป็นต้องมีผื่นทางระบบผิวหนังร่วมกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา แนะนำให้ท่านสามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน สิ่งที่สำคัญที่ดีทีสุด คือการป้องกัน ดังนั้นการทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง ปราศจากเชื้อโควิด-19 จะต้องหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และการเว้นระยะห่างทางสังคมจะช่วยให้พวกเราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ผู้เขียน : พญ.แพรวพรรณ บุณยรัตพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย แพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พญ.แพรวพรรณ บุณยรัตพันธุ์

หมายเหตุ รูปดังต่อไปนี้เป็นรูปลักษณะผื่นต่าง ๆ ที่มีรายงานในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แต่รูปนำมาจากผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีลักษณะของผื่นคล้ายคลึงกัน

รูปที่ 1 ลักษณะผื่นแดง

รูปที่ 2 ลักษณะผื่นลมพิษ

รูปที่ 3 ลักษณะตุ่มน้ำแบบโรคสุกใส

รูปที่ 4 ผื่นม่วงแดงบริเวณปลายมือปลายเท้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง