ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มทร.อีสาน ส่งมอบเมล็ดกัญชาให้กรมการแพทย์แผนไทย 18,000 เมล็ด และทุกหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก อย. หวังให้ ปชช. เข้าถึงยารักษาโรค มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รศ. ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีทรัพยากรบุคคลและการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้าไปช่วยในการเพาะเมล็ดและการควบคุมการปลูกต้นกัญชาในระบบออแกนิคเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพที่สุด โดยนำเอาความรู้ ในด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาเติมเต็ม และก่อให้เกิดระบบฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มเติมระบบการเกษตรอัตโนมัติให้เป็นการเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่การปลูกกัญชา และส่งเสริมการใช้ระบบในทุกภาคการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทุกวิทยาเขต รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการนำสมุนไพรที่ใช้ประกอบในตำรับกัญชาและนำมาพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลทางคลินิกการแพทย์แผนไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวต่อว่า กว่า 2 ปีที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ นับว่ากระบวนการเพาะเมล็ดโดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาพันธุ์หางกระรอกที่ได้มาตรฐาน และระบบการปลูกแบบออแกนิค มีระบบการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชาและได้รับสิทธิ์การครอบครองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) มีระบบกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้ในห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ มีกรรมการ 3 ท่านคอยควบคุมระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และวันนี้ได้ดำเนินการจัดพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาเพื่อนำไปปลูกหลังได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยล่าสุดมีการส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชา จำนวน 18,000 เมล็ด ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ครอบครองต่อไป

ทั้งนี้ เมล็ดกัญชาเหล่านี้จะถูกนำการบริหารจัดการและส่งต่อเมล็ดกัญชา ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และชุมชนต่างๆ จำนวน 150 แห่ง เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ถูกกฎหมาย จนไปสู่กระบวนการผลิตและกระจายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับทุกหน่วยงานที่ผ่านการขออนุญาตจากองค์การอาหารและยา (อย.) จำนวนทั้งสิ้น สายพันธุ์หางกระรอก 19,792 เมล็ด และสายพันธ์ฝอยทอง 17,318 เมล็ด และยังมีหน่วยงานต่างๆ ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ ขอความอนุเคราะห์อีกจำนวนมาก เพื่อการเตรียมการขอรับส่งเมล็ดพันธุ์ที่ดี และมีคุณภาพให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เตรียมนำสายพันธุ์ที่คัดเลือกสายพันธุ์แท้ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสกลนคร และจะขอขึ้นทะเบียนพันธุ์เพื่อจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง