ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอเกรียงศักดิ์” ผอ.รพ.พระปกเกล้าไปรพ.มหาราชนครราชสีมา ขณะที่ “หมอธีรพงษ์” ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข ย้ายเป็นผอ.รพ.พระปกเกล้า รวม 16 ราย มีทั้งผู้ขึ้นบัญชีผอ.รพศ.รพท. แต่ย้ายข้ามรพ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในแวดวงสาธารณสุขมีการแชร์ผังการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) ปี 2563 ลงนามโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 สรุปรวมทั้งสิ้น 16 ราย เป็นการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผอ.รพศ./รพท จำนวน 7 ราย ย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผอ.กองจำนวน 1 ราย ย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ. จำนวน 1 ราย และแต่งตั้งจากผู้ขึ้นบัญชี ผอ.รพศ./รพท.จำนวน 7 ราย ดังนี้

1.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี ย้ายไปรพ.มหาราชนครราชสีมา ขณะที่นพ.ธีรพงษ์ ตุนาค ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข ย้ายเป็นผอ.รพ.พระปกเกล้า ขณะที่นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นพ.สสจ.ราชบุรี ย้ายไปผอ.กองบริหารการสาธารณสุข

2.นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผอ.รพ.นครนายก สสจ.นครนายก ย้ายไปรพ.ชัยนาทนเรนทร สสจ.ชัยนาท ขณะที่นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา สสจ.พระนครศรีอยุธยา ย้ายไปรพ.นครนายก ส่วนพญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผอ.รพ.ศรีสะเกษ ย้ายไปรพ.พระนครศรีอยุธยา ขณะที่นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด ไปรพ.ศรีสะเกษ

3.นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล ผอ.รพ.พระพุทธบาท สสจ.สระบุรี ย้ายไปเป็นผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี และแต่งตั้งนพ.ธงชัย เขมรัตน์ตระกูล รองแพทย์ ผอ.ปากช่องนานา สสจ.นครราชสีมา ไปรพ.พระพุทธบาท

4.นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผอ.รพ.ศรีสังวาล สสจ.แม่ฮ่องสอน ย้ายไปรพ.ประจวบคีรีขันธ์ และแต่งตั้งนพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ รองแพทย์ รพ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่ ไปรพ.ศรีสังวาลย์

5. แต่งตั้งนพ.สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ รองแพทย์ รพ.สกลนคร สสจ.สกลนครไปอยู่ รพ.นครพนม สสจ.นครพนม

6. แต่งตั้ง นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม รองแพทย์ รพ.อุดรานี สสจ.อุดรธานี ไปรพ.หนองคาย

7.แต่งตั้ง นพ.สมคิด ยืนประโคน รองแพทย์ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ไป รพ.กบินทร์บุรี สสจ.ปราจีนบุรี

8.แต่งตั้ง นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองแพทย์ รพ.สุรินทร์ ไปรพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สสจ.อุบลราชธานี

9.แต่งตั้ง นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รองแพทย์ รพ.วชิระภูเก็ต ไปรพ.เกาะสมุย สสจ.สุราษฏร์ธานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง