ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกของ จ.ตาก พร้อมให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกของจ.ตาก พร้อมให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19

นายธนิตพล กล่าวว่า จ.ตาก ถือเป็น 1 ในจังหวัดเป้าหมายหลักของประเทศที่ประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว ในการควบคุมโรคต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคน จึงจะทำให้สามารถควบคุมโรคได้ดี และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยการให้วัคซีนโควิด 19 จะช่วยให้ประชาชนลดความเสี่ยงการติดเชื้อ การเจ็บป่วยรุนแรง และการเสียชีวิตได้ ซึ่งรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนไว้ 63 ล้านโดส ทยอยฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ โดย จ.ตากได้รับวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก จำนวน 5,000 โดส ได้จัดสรรไปยังโรงพยาบาลแม่สอด/โรงพยาบาลแม่ระมาด และโรงพยาบาลพบพระ ระยะแรกจะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ทำหน้าที่ป้องกันควบคุมโรค เป็นเข็มแรก ณ โรงพยาบาลแม่สอด

“ขอให้ทุกคนมั่นใจ วัคซีนทุกโดสมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและกระบวนการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รัฐบาลจัดหาวัคซีนให้ทุกคนในประเทศได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามความสมัครใจ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้ง 2 เข็ม ภายในปี 2564 นี้” นายธนิตพลกล่าว

ทั้งนี้ โรงพยาบาลแม่สอดมี 8 ขั้นตอนการฉีด ตั้งแต่จุดลงทะเบียน, จุดตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก, จุดประเมินความเสี่ยง, จุดฉีดวัคซีน, บันทึกข้อมูล รับใบนัดฉีดครั้งที่ 2, จุดพักคอยสังเกตอาการ 30 นาทีหลังฉีดเสร็จ สแกน Line Official Account “หมอพร้อม”, จุดประเมินอาการก่อนกลับบ้าน และจุด Dash Board แสดงข้อมูลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน มีระบบติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน ในวันที่ 1, 7 และ 30 ด้วยระบบ Line Official Account “หมอพร้อม” นัดหมายการฉีดเข็มที่ 2 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้นําบัตรประชาชนและเตรียมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 055 518100