ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรคแจงรายละเอียดแผนจัดหาวัคซีนโควิด19 เดือนต.ค. 2564 รวม 24 ล้านโดส เป็นซิโนแวค 6 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 10 ล้านโดส ไฟเซอร์ 8 ล้านโดส ยังมีซิโนฟาร์มที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้ามาอีกประมาณ 6 ล้านโดส ชี้เป็นเดือนที่วัคซีนเข้ามามาก เร่งฉีดให้ประชาชนครอบคลุม 50% ทุกจังหวัด พร้อมบูสเตอร์โดส กลุ่มฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 ก.ย. 2564 ที่กรมควบคุมโรค นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด19 ว่า ในเดือนตุลาคม 2564 จะมีวัคซีน 24 ล้านโดส แบ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค 6 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 10 ล้านโดส ไฟเซอร์ 8 ล้านโดส นอกจากนี้ยังมีซิโนฟาร์มที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้ามาอีกประมาณ 6 ล้านโดส จะเห็นว่าเดือนตุลาคมจะมีวัคซีนเข้ามามากเพื่อฉีดให้พี่น้องประชาชน

นพ.โอภาส กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการฉีดวัคซีนโควิดที่ ศบค.เห็นชอบในเดือนตุลาคม เป้าหมายจะฉีดครอบคลุมประชากรทั้งหมดอย่างน้อยร้อยละ 50 ของทุกจังหวัด โดยพยายามให้อย่างน้อย 1 จังหวัดมีความครอบคลุมร้อยละ 70 และจะทำให้มีการทำ COVID free Area อย่างน้อย 1 พื้นที่ ซึ่งมีความครอบคลุมร้อยละ 80 และเพิ่มความครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงมีครรภ์ให้มากที่สุด และประชากรกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจัดสรร

“เดือนตุลาคม เป็นเดือนที่พี่น้องประชาชนจะมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ค่อนข้างมาก จึงต้องให้ได้รับครอบคลุมมากที่สุด และอีกประการในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป จะเร่งฉีดในเดือนตุลาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ อีกประการกรณีคนฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม จากข้อมูลพบว่า เมื่อเวลาผ่านไป วัคซีนที่ฉีดไปแล้วนั้น ภูมิคุ้มกันจะลดลง และจะเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อได้ ดังนั้น คนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม เห็นชอบจะได้รับการกระตุ้นในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป แต่หากมีความพร้อมอาจเริ่มก่อน โดยจะเริ่มในกลุ่มที่ฉีดครบ 2 เข็มในช่วงเดือนมีนาคม- พฤษภาคม 2564 และประการสุดท้ายจะฉีดสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจและควบคุมการระบาด” อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว

นพ.โอภาส กล่าวว่า ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนในเดือนตุลาคม แบ่งเป็น 1. ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป 16.8 ล้านโดส 2.นักเรียนอายุ 12-17 ปีทั่วประเทศ 4.8 ล้านโดส ฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม ส่วนจะฉีดกลุ่มไหนชั้นไหนก่อนจะร่วมกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ 3.แรงงานในระบบประกันสังคม 0.8 ล้านโดส 4.หน่วยงานอื่น เช่น องค์กรรัฐ ราชทัณฑ์ 1.1 ล้านโดส และ 5.เข็มสามสำหรับคนฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม 0.5 ล้านโดส ซึ่งปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

“เมื่อประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราเชื่อว่า สถานการณ์การระบาดจะค่อยๆลดลง สิ่งสำคัญจึงต้องขอความร่วมมือในการป้องกันโรคส่วนบุคคลแบบครอบจักรวาล หรือ Universal Prevention รวมถึงการรับวัคซีน และในเดือนตุลาคม จะพยายามฉีดให้ได้ 24 ล้านโดสตามชนิดและวัคซีนที่เรามี ตามวิธีต่างๆ และจะเริ่มฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป รวมถึงกระตุ้นให้คนที่รับวัคซีนครบ 2 โดส” นพ.โอภาส กล่าว