ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีทำความสะอาดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) และศูนย์พักคอย ตั้งแต่บริเวณพื้น ทางเดิน โต๊ะ เก้าอี้ เตียง ห้องส้วม ก่อนคืนพื้นที่ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในชุมชน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อชะลอลง ทำให้ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) บางพื้นที่เริ่มปิดลง เนื่องจากโรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลในเขต อำเภอ หรือจังหวัด มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพียงพอ รวมถึงหน่วยบริการสาธารณสุขสามารถจัดบริการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ได้เพียงพอเช่นกัน โดยก่อนที่จะคืนพื้นที่นั้นต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ทั้งอุปกรณ์และสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่บริเวณพื้นทางเดิน

โดยทำความสะอาดด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ และเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอี้  ที่จับประตูด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือน้ำยาที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.hfocus.org/content/2021/09/23118