ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย.เตือนจากกรณีเหตุการณ์ใช้ชุดตรวจ ATK ที่ได้รับบริจาคแล้วเกิดผลบวกลวงจำนวนมาก รองเลขาฯ อย. ย้ำ ขอให้ใช้ชุดตรวจที่ผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บ อย. หรือผ่านคิวอาร์โค้ด ขณะนี้มีจำนวนชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตแล้วมากถึง 100 รายการ

จากเหตุการณ์ใช้ชุดตรวจ ATK ที่ได้รับบริจาคแล้วเกิดผลบวกลวงจำนวนมาก อย. ย้ำ ขอให้ใช้ชุดตรวจที่ผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บ อย. หรือผ่านคิวอาร์โค้ด ขณะนี้มีจำนวนชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตแล้วมากถึง 100 รายการ

(ข่าวเกี่ยวข้อง : เปิดผลตรวจ ATK รร.มัธยม จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2564 นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวผลการตรวจหาการติดเชื้อโควิด 19 ของครูและนักเรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen self-test Test Kits) หรือชุดตรวจ ATK และปรากฏผลบวกลวงจำนวนมากนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบพบว่า ชุดตรวจ ATK ที่โรงเรียนใช้และปรากฏผลบวกลวง คือ ยี่ห้อ Dvot SARS-CoV-2 Antigen test Kit เป็นชุดตรวจที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคมา

จากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนโปรดระมัดระวังในการนำชุดตรวจ ATK ไปตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ให้บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ทั้งนี้ ชุดตรวจทุกรายการที่สามารถนำมาใช้ได้ ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน โดย อย. และคณะผู้เชี่ยวชาญจะมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาผลการทดสอบทางคลินิกที่ทำการทดสอบจริงในประเทศไทยด้วย ดังนั้น การจะเลือกใช้ชุดตรวจยี่ห้อใดหรือหากประสงค์จะซื้อชุดตรวจไปบริจาคให้แก่หน่วยงานหรือสถานศึกษาใด ๆ จึงต้องตรวจสอบการได้รับอนุญาตให้ชัดเจน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/ SitePages/test_kit_covid19.aspx หรือที่คิวอาร์โค้ดนี้ โดยขณะนี้ อย. ได้อนุมัติชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองแล้วมากถึง 100 รายการ

รองเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชุดตรวจ ATK เป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 หรือทำงานในสถานที่โอกาสแพร่เชื้อสูง เช่น ทำงานในโรงงาน ร้านอาหาร หรือไปในสถานที่แออัด หากใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำจะพบผลบวกลวงน้อยมาก อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีเชื้อจำนวนไม่มากหรืออยู่ในช่วงการติดเชื้อระยะแรก ผลที่ได้อาจเป็นลบ ดังนั้น กรณีได้ผลลบแต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขอให้มีการเฝ้าระวังตนเองและดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง