ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดตัวเลขโรงพยาบาล สธ. ขาดสภาพคล่อง วิกฤตทางการเงินระดับ 7 ปี 63 จำนวน 15 แห่ง ปี 64 เหลือ 1 แห่ง ขณะที่ปี 65 ไม่มี ภาพรวมรพ.สถานะการเงินค่อนข้างดีไตรมาสแรกปี 65 มีราว 92% จาก 900 แห่ง เผยเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากงบฯ ดูแลผู้ป่วยโควิดไหลเข้าหนุน 

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า  ก่อนหน้านี้  โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รพ.สธ.)มีภาวะวิกฤตทางการเงิน ในส่วนของเงินบำรุง  โดยจัดอยู่ในภาวะวิกฤตระดับ 7 จำนวนมาก โดยเฉพาะรพ.ขนาดเล็กและอยู่ในสถานที่ห่างไกลเพราะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามฐานประชากร 
แต่ใน 2 ปีที่ผ่านมา คือ ในปี 2564 และ 2565  มีการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโควิด19 มีงบประมาณไหลเข้าไปได้บ้างทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้น โดยมีรพ.วิกฤตการเงินระดับ 6 ในปี 2563 จำนวน 39 แห่ง ส่วนปี  2564  ลดลงเหลือ 8 แห่ง และไตรมาสแรกปี 2565 ไม่มีแล้ว ส่วนวิกฤตระดับ 7 ในปี 2563 จำนวน 15 แห่ง ปี 2564 จำนวน 1 แห่ง และไตรมาสแรกปี 2565 ไม่มี   และรพ.ที่มีสถานะการเงินที่เรียกว่าค่อนข้างดีในไตรมาสแรก ปี 2565 จำนวน  829 แห่ง คิดเป็นประมาณ 92 % จากรพ.สธ.จำนวน 900 แห่ง

** ข้อมูลวิกฤตทางการเงินระดับ 1-5  พบว่า 

ระดับ 1 ปี 2564 จำนวน 129 แห่ง  ปี 2565 จำนวน  54 แห่ง 
ระดับ 2 ปี 2564 จำนวน 48 แห่ง ปี 2565 จำนวน 13แห่ง  
ระดับ 3 ปี 2564 จำนวน 17  แห่ง ปี 2565 จำนวน 1 แห่ง
ระดับ 4 ปี 2564 จำนวน 8 แห่ง ปี 2565 จำนวน 3 แห่ง  
ระดับ 5 ปี 2564 จำนวน 4 แห่ง ปี 2565 ไม่มี

 

**ข้อมูลภาวะวิกฤตการเงินระดับ 6 และ 7 ของรพ.สธ.ตั้งแต่ปี 2554 – 2563 พบว่า

ปี 2554 วิกฤตระดับ 7 จำนวน 115 แห่ง ระดับ 6 จำนวน 15 แห่ง  
ปี 2555วิกฤตระดับ 7 จำนวน 123แห่ง ระดับ 6 จำนวน 17 แห่ง  
ปี 2556 วิกฤตระดับ 7 จำนวน 58 แห่ง ระดับ 6 จำนวน 10 แห่ง  
ปี 2557 วิกฤตระดับ 7 จำนวน 78 แห่ง ระดับ 6 จำนวน 17 แห่ง  
ปี 2558 วิกฤตระดับ 7 จำนวน 136 แห่ง ระดับ 6 จำนวน33 แห่ง  
ปี 2559 วิกฤตระดับ 7  จำนวน 119 แห่ง ระดับ 6 จำนวน 22 แห่ง  
ปี 2560 วิกฤตระดับ 7 จำนวน 87 แห่ง ระดับ 6 จำนวน 124 แห่ง  
ปี 2561 วิกฤตระดับ 7  จำนวน 42 แห่ง ระดับ 6  จำนวน 99 แห่ง  
ปี 2562 วิกฤตระดับ 7 จำนวน 17 แห่ง ระดับ 6 จำนวน 79 แห่ง  
ปี 2563 วิกฤตระดับ 7 จำนวน 15 แห่ง ระดับ 6  จำนวน 39 แห่ง  

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง