ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ เผย ไม่ต้องกังวลกรณีที่สำนักงบฯ แจ้งว่าถ่ายโอนรพ.สต.ได้เพียง 512 แห่ง  ยืนยัน! วันที่ 1 ต.ค. 2565 ต้องถ่ายโอนครบ 3,384 แห่งแน่นอน ชี้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นเรื่องปกติ พร้อมเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการหาทางแก้ไขต่อไป

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ เปิดเผยกับ Hfocus เกี่ยวกับกรณีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ ในวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา จากที่สำนักงบฯ แจ้งว่าสามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับการถ่ายโอนรพ.สต. ได้เพียง 512 แห่ง นั้น เกิดจากอะไรหรือเหตุใดจึงมีการปรับลด และจะมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง...

นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ กล่าวว่า ในวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา จากที่เราได้รับแจ้งจากสำนักงบฯ ความเป็นจริงนั้น เป็นเพียงร่างที่ทางสำนักงบประมาณ ได้จัดสรรตัวเลขตามนั้น ซึ่งขั้นตอนขณะนี้ ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องใดก็ตาม คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ ยังยืนยันว่า ในวันที่ 1 ต.ค. 2565 จะต้องมีการถ่ายโอนทั้งหมด 3,384 แห่ง ตามมติของอนุฯ โดยมอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปหาวิธีแก้ไข เพื่อให้มีการถ่ายโอนได้ตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากได้ออกกฎหมายว่าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม

ส่วนในมุมมองที่ว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่สนับสนุนให้ถ่ายโอนไปหรือไม่นั้น มองว่า อาจเกิดจากการประสานงานที่ยังไม่ราบลื่นดีนัก รวมถึงการบูรณาการข้อมูลอาจจะยังไม่ตรงกันเท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางอนุฯ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพูดคุยหรือหารือกัน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่จะถ่ายโอนในจำนวน 3,384 แห่ง ซึ่งอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ ชุดนี้ ตอนนี้มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการต่อไป  

"สำหรับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเรามองไว้แล้วว่าอย่างไรก็ต้องเกิดขึ้นเราจึงจำเป็นต้องตั้งอนุกรรมการฯ ชุดนี้มาเพื่อแก้ไขปัญหา ่ซึ่งอย่างไรก็ตาม ยังขอยืนยันอีกครั้งว่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จะต้องมีการถ่ายโอนทั้งหมด 3,384 แห่งแน่นอน ขออย่ากังวล" นายเลอพงศ์ กล่าว 

นายเลอพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จริงๆแล้วได้มีโอกาสพูดคุยกับหัวหน้าหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากการประชุมที่เป็นทางการแล้วนั้น เราได้มีการพูดคุยนอกรอบและหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันมาโดยตลอด ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่อง ทั้งนี้เราต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อหาทางออกต่อไปให้ดีที่สุด   

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

รพ.สต. ศรีสะเกษ เปิดเหตุผลร้องนายกฯ ทบทวนมติใหม่ ขอถ่ายโอนไปท้องถิ่นทั้งหมด

รวมข่าวถ่ายโอน รพ.สต. สู่ ท้องถิ่น

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org