ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช. รับทราบผลแจกชุดตรวจ ATK สำหรับกลุ่มเสี่ยงระยะที่ 1 จำนวน 8.5 ล้านชุด กระจายให้กับประชาชนแล้ว 8.49 ล้านชุด คงเหลือ 5,575 ชุด พร้อมติดตามตรวจสอบต่อเนื่องโครงการแจก ATK ระยะที่ 2 ขณะที่ประชุมหารือปรับเกณฑ์คัดกรองโควิด เน้นเฉพาะผู้มีอาการ   

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2565 ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน ได้มีมติรับทราบความคืบหน้าของการกระจายชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) สำหรับกลุ่มเสี่ยงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ระยะที่ 1 นำเสนอโดย นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 

นพ.อภิชาติ กล่าวว่า ในการกระจายชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565 ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกระจายชุดตรวจให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ได้ใช้กลไกกระจายผ่านหน่วยบริการในระบบบัตรทอง

ทั้งโรงพยาบาล ร้านขายยา ฯลฯ พร้อมจ่ายค่าตอบแทนให้แก่หน่วยบริการเป็นเงินจำนวน 10 บาทต่อชุด ซึ่งในระยะดังกล่าวพบว่า มีการกระจาย ATK ลงพื้นที่ไปแล้วเป็นจำนวน 8,494,425 ชุด คงเหลือในคลังกลางจำนวน 5,575 ชุด

ทั้งนี้ สธ. และ สปสช. ได้กำหนดให้มีการแจกตามพื้นที่เสี่ยงสีแดงซึ่งมีประชาชนติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนต้องประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวตนในการรับชุดตรวจ 2 ชุด ภายในระยะเวลา 10 วัน หากมีการบันทึกแล้วผลเป็นลบจึงจะสามารถรับชุดตรวจชุดต่อไปได้

โดยในส่วนของการบันทึกผล ซึ่งปิดรับการบันทึกข้อมูลไปเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 พบว่ามีการบันทึกผล ATK เข้ามาในแอปฯ จำนวน 7,141,966 ชุด ไม่พบการบันทึกผล จำนวน 914,734 ชุด และยังคงเหลือ ATK ในพื้นที่ประมาณ 437,725 ชุด

หลังจากนี้ สปสช.จะมีการติดตามตรวจสอบต่อไป เนื่องจากขณะนี้มีโครงการกระจายชุดตรวจ ATK ในระยะที่ 2 เริ่มเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2565 กำหนดให้ประชาชนสามารถเข้ารับชุดตรวจ ATK ได้ที่ร้านขายยาหรือคลินิก ขณะที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมจะเป็นผู้จัดหาชุดตรวจและเบิกค่าใช้จ่ายกับ สปสช. ราคาชุดละ 55 บาท 

สำหรับหลักเกณฑ์การรับชุดตรวจ ATK ในระยะที่ 2 นั้น ประชาชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจ ATK ฟรี คนละ 2 ชุด ขอย้ำว่าให้นำชุดตรวจ ATK ที่ได้รับมาตรวจหาเชื้อทันที เพราะท่านเป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมให้บันทึกผลการตรวจในระบบ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ในครั้งต่อไปได้ โดยกรณีที่ท่านจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำสามารถขอรับชุดตรวจ ATK เพิ่มเติมได้โดยเว้นช่วงระยะเวลาห่างกันมากกว่า 14 วัน