ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช. เห็นชอบการจัดระบบบริการสาธารณสุข “ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี” วางระบบบริการจัดการ-เชื่อมโยงฐานข้อมูล-แบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพระหว่างโรงพยาบาล ร่วมดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองได้อย่างเป็นระบบ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2565 ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ “การจัดระบบบริการสาธารณสุขย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี” นำเสนอโดย นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)