ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศบค.เห็นชอบยกเลิกระบบ Test and go ให้เหลือเพียงกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน เริ่ม 1 พ.ค. 2565  

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 22 เม.ย. 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) แถลงข่าวภายหลังการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ว่า  ศบค.ยังได้เห็นชอบยกเลิกระบบTest and go ให้เหลือเพียงกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน  โดยการปรับมาตรการผู้เดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ เริ่ม 1 พ.ค. 2565  

1. ระบบการลงทะเบียน ผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ผ่านระบบThailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานวัคซีนและประกันภัย ,ผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ผ่านระบบThailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานการจองห้องพัก(AQ)และประกันภัย 

2. ประกันภัย วงเงินประกันภัย หรือประกันในรูปแบบอื่นๆ จำนวน 10,000 ดอลลาร์  

3. ปรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อ เมื่อมาถึงและระหว่างพำนัก  ผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ยกเลิกการตรวจเมื่อมาถึง แนะนำให้ตรวจATKด้วยตนเอง ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อ ให้เข้ากระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล  ผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ สามารถยื่นหลักฐานผลตรวจRT-PCR  ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย และลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังหล่าวในระบบ Thailand Pass ก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ  หรือกักตัวตามระบบAQ โดยตรวจ RT-PCR  วันที่ 4-5, แนะนำให้ตรวจATKด้วยตนเอง ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อ ให้เข้ากระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล

4. กรณีเป็นผู้เสี่ยงสูง ผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์  และผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ กักตัว 5 วัน +สังเกตอาการ 5 วัน แนะนำให้ตรวจATK วันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ 

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบจากสธ.และกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)และเห็นชอบ เรื่องมาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้เปิดเรียนOn-site อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย 1. สถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านTSC+

2. นักเรียนอายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีนโควิด19  เข็มกระตุ้น (เข็ม3) ผ่านระบบสถานศึกษาและเร่งฉีดวัคซีนโควิด19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก

3. นักเรียน ครู บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด อาทิ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก 100 % ล้างมือ ตรวจหาเชื้อด้วยATK เมื่อมีอาการหรือเสี่ยง หลีกเลี่ยงรวมกลุ่มกัน และ4.กรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด19และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด