ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์เผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด19 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง 11 ก.ค.2565 ปรับ "วันกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง-การบริการการแพทย์ OPSI หรือผู้ป่วยใน - การให้ยาต้านไวรัสกลุ่มมีปัจจัยเสี่ยง

ตามที่กรมการแพทย์ โดยความร่วมมือของคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้แทนทีมแพทย์ที่ปฏิบัติหน้างาน ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด ได้ทบทวนและปรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ตามข้อมูลวิชาการในประเทศ และต่างประเทศ จนมีแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขฉบับปรับปรุงออกมาเรื่อยๆ นั้น

ล่าสุดได้ออก แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อโควิดฯ ฉบับปรับปรุง วันที่  11 กรกฎาคม 2565 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.ปรับจำนวนวันการกักกัน ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง
2.ปรับการให้บริการทางการแพทย์เป็นกรณี OPSI (Out-patient with self Isolation) หรือแบบผู้ป่วยในขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ในการประเมินความเสี่ยงต่อโรครุนแรง
3.ปรับการให้ยาต้านไวรัสในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง 

อ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่นี่ 

https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25650712140709PM_CPG_COVID-19_v.24.1.n_20220711.pdf

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org