ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันพระปกเกล้า-แพทยสภา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 10 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 65  สมัครออนไลน์ผ่าน www.kpi.ac.th เท่านั้น