ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย. ย้ำ ประชาชนควรรับยาจากช่องทางที่ถูกกฎหมาย ผ่านการนำเข้าหรือผลิตยาจากผู้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อยืนยันความปลอดภัย อย่าซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ลดความเสี่ยงได้รับยาปลอมหรือยาที่ไม่มีคุณภาพ ปัจจุบัน อย. อนุมัติทะเบียนยาที่ใช้รักษาโควิด-19 ให้แก่ผู้รับอนุญาตหลายราย ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทเอกชน ย้ำ ไม่เคยมีการปิดกั้นหรือผูกขาดการนำเข้าแต่อย่างใด

 

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565 นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวว่า จากที่มีกระแสข่าวเรื่องยาเถื่อนคือยาจริง ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด เลือกซื้อยาผ่านช่องทางออนไลน์ อาจได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพ และอาจได้รับอันตรายจากยาปลอม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนรับยาจากช่องทางที่ถูกกฎหมาย ซึ่งผ่านการนำเข้าหรือผลิตจากผู้รับอนุญาตด้านยาเท่านั้น ถึงจะสามารถยืนยันได้ถึงความปลอดภัย เนื่องจากผู้ได้รับอนุญาตจะมีระบบการประกันคุณภาพยาตามมาตรฐานสากล ตลอดห่วงโซ่การกระจายยา จึงสามารถมั่นใจได้ว่ายาจะคงคุณภาพและความปลอดภัยจนถึงมือผู้ป่วย รวมไปถึงมีระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาด้วย

 

การซื้อยาจากแหล่งที่ไม่รู้ที่มาที่ไป หรือผู้ขายที่ไม่ใช่ผู้รับอนุญาตด้านยา ผู้ป่วยอาจได้รับยาที่ผลิตจากโรงงานที่ไม่มีมาตรฐานการผลิตยาที่ดี (Good Manufacturing Practice ; GMP) รวมทั้งอาจได้รับยาปลอมหรือยาที่ไม่มีคุณภาพ นอกจากจะเสียเงินโดยใช่เหตุแล้ว อาจเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้อง สำหรับยาที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 ก็เช่นกัน การรับยาผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายจะมีระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระหว่างผู้ได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาและแพทย์ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความรุนแรง หรือป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงให้กับผู้ป่วยที่รับยาได้

 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน อย. ได้อนุมัติทะเบียนตำรับยากลุ่มที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้รับอนุญาตจำนวนหลายราย ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทเอกชน ได้แก่ ยาโมลนูพิราเวียร์ จำนวน 3 ทะเบียน ยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 3 ทะเบียน ยาเรมเดซิเวียร์ จำนวน 5 ทะเบียน โดยได้มีการกระจายยาไปสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน อย. จึงไม่เคยปิดกั้นหรือผูกขาดการนำเข้าแต่อย่างใด

 

รองเลขาธิการ อย. กล่าวย้ำในตอนท้าย ขอให้ประชาชนรับยาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หากผู้บริโภคพบเห็นหรือมีเบาะแสการนำเข้าหรือขายยาที่ผิดกฎหมายหรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. โทร1556  หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai