ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดหอผู้ป่วยไอซียูเด็ก โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ขยายการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีอาการหนัก ช่วยลดการส่งต่อออกนอกพื้นที่

 

วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) ที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแม่สอด เยี่ยมเสริมพลัง อสม. และเปิดหอผู้ป่วยไอซียูเด็ก โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย  เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะให้การต้อนรับ

ดร.สาธิต กล่าวว่า โรงพยาบาลแม่สอดได้ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถิติการคลอดในโรงพยาบาลเฉลี่ย 2,500 รายต่อปี และในเขตพื้นที่ชายแดนประมาณ 7,000 รายต่อปี พบว่าผู้ป่วยเด็กอาการหนักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้สถานที่แออัด ประกอบกับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลแม่สอดต้องให้การดูแลผู้ป่วยเด็กจากทุกพื้นที่ที่สงสัยเป็นโควิด จึงขยายบริการโดยปรับปรุงหอผู้ป่วยนรีเวชกรรมและห้องพิเศษรวม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็น “หอผู้ป่วยไอซียูเด็ก” 

ที่ได้มาตรฐาน รองรับการให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็กอาการหนักเพื่อให้รอดพ้นจากภาวะคุกคามชีวิตและปลอดภัย

จากภาวะแทรก โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤติโดยเฉพาะ เป็นการช่วยลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนอกพื้นที่

 

“โรงพยาบาลแม่สอด เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนางานการแพทย์

ที่ไม่หยุดนิ่ง สามารถดูแลสุขภาพพี่น้องในพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่ชายแดน 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบการรักษาที่ได้มาตรฐานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข” ดร.สาธิตกล่าว

สำหรับหอผู้ป่วยไอซียูเด็ก โรงพยาบาลแม่สอด เดิมเป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่บริเวณอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินในปัจจุบัน ให้บริการรวมกันทั้งผู้ป่วยหนักเด็กและผู้ใหญ่ ต่อมาปี 2540 แยกบริการเฉพาะผู้ป่วยหนักเด็กมาที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ปี 2543 ได้ขยายบริการและปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักผู้ใหญ่เดิม ให้เป็นหอผู้ป่วยหนักเด็ก 

ในปี 2552 ได้ย้ายไปอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และในปี 2563 ได้ปรับปรุงขยายโครงสร้างอาคารเป็น 

หอผู้ป่วยไอซียูเด็กจาก 8 เตียง เป็น 16 เตียง ปัจจุบันให้การดูแลเด็กอายุระหว่าง 8 - 15 ปี ที่มีอาการหนัก อาทิ โรคระบบทางเดินหายใจ คลอดก่อนกำหนด ปอดอักเสบ  และโรคตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง