ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ชัยภูมิ เซฟฮาร์ท (Chaiyaphum Heart and Brain Safe Heart Center) โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลชัยภูมิ กับภาคเอกชน ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาใกล้บ้าน ลดการส่งต่อและลดอัตราการเสียชีวิต 

วันที่ 10 กันยายน 2565 ที่ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ชัยภูมิ เซฟฮาร์ท (Chaiyaphum Heart and Brain Safe Heart Center) โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ชัยภูมิ เซฟฮาร์ท (Chaiyaphum Heart and Brain Safe Heart Center) เข้าร่วมงาน 

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย ซึ่งหากป้องกันและรักษาอย่างทันท่วงที จะสามารถลดโอกาสการสูญเสียได้อย่างมาก โดยโรงพยาบาลชัยภูมิ ได้ร่วมมือกับ บริษัท เซฟฮาร์ท การแพทย์ กรุ๊ปส์ จำกัด เปิดศูนย์โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง แบบครบวงจร เป็นศูนย์โรคหัวใจแห่งแรกของจังหวัดชัยภูมิ และเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแห่งแรกในเขตสุขภาพที่ 9 ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และรักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง 

“ขอชื่นชมทีมผู้บริหาร โรงพยาบาลชัยภูมิ ที่มุ่งมั่นพัฒนาการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง ช่วยให้ผู้ป่วยในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการตรวจและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใกล้บ้าน ลดการส่งต่อ ลดระยะเวลารอคอยการรักษา และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างดี” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ชัยภูมิ เซฟฮาร์ท พร้อมเปิดให้บริการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นี้ เป็นต้นไป ณ อาคารภูมิสวัสดิรักษ์ ชั้น 6 โรงพยาบาลชัยภูมิ ภายในประกอบด้วย หอผู้ป่วย 12 เตียง หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 8 เตียง ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 4 ห้อง ห้องตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ (Echocardiogram) 1 ห้อง และห้องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) 1 ห้อง