ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ  ร้องผู้บริหาร สธ.ติดตามประเด็นบรรจุข้าราชการโควิด- ปรับตำแหน่ง 11 สายงาน หวังเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 บุคลากรสาธารณสุข หลังรอคอยมานาน หวั่นใจตัวเลขการบรรจุขรก. และปรับตำแหน่งจะคงเดิมหรือปรับเปลี่ยน เหตุมีกลุ่มถ่ายโอนภารกิจไปท้องถิ่น รอลุ้นหลักเกณฑ์ สธ. และมติ ครม.อีกครั้ง

ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชน และชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) และกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน 3 ประเด็น คือ การกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข การบรรจุข้าราชการปฏิบัติงานโควิดรอบสอง และการปรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 สายงาน จากประเภททั่วไปเข้าสู่ประเภทวิชาการนั้น

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2565 นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า สำหรับการติดตามเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน ล่าสุดทราบว่า สำนักงาน ก.พ. ได้ทำหนังสือถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของสภาการสาธารณสุขชุมชน โดย 3 ประเด็นหลัก สรุปคือ  ข้อที่ 1 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง “นักสาธารณสุข”  อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอ ก.พ. ข้อที่ 2 เรื่องการพิจารณาการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ หรือการบรรจุข้าราชการปฏิบัติงานโควิด  คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ(คปร.) ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนการบริหารอัตรากำลังตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และข้อที่ 3 เรื่องการปรับสายงานของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นกรณีพิเศษนั้น จะต้องพิจารณาหลายมิติเพื่อความรอบคอบในทุกประเด็น ก็ต้องรอ ก.พ.เช่นกัน

“สรุปคือข้อ 1 เรื่องกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข น่าจะชัดเจนที่สุด  ซึ่งกรณีนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องทำอะไรแล้ว เรื่องรอที่ ก.พ.  แต่ข้อ 2 และข้อ 3  ไม่แน่ใจว่า การพิจารณาหลักเกณฑ์จะออกมาอย่างไร อย่างคนที่ถ่ายโอนภารกิจจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ไปท้องถิ่นแล้ว จะได้รับผลกระทบหรือไม่ ตัวเลขการบรรจุข้าราชการ และการปรับตำแหน่งจะคงเดิม หรือปรับตามจำนวนคนที่ถ่ายโอนไปด้วยหรือไม่ ต้องรอดูหลักเกณฑ์ของ สธ.ที่จะส่งไปอีกครั้ง และรอดูผลจากมติ ครม.ใหม่อีกครั้ง   ส่วนปรับตำแหน่งต้องรอ ก.พ.ก่อน” นายริซกี กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ข้อเสนอทั้งหมด โดยเฉพาะการบรรจุข้าราชการปฏิบัติงานโควิดจะทันปีใหม่หรือไม่ นายริซกี กล่าวว่า   เรากังวลอยู่ อยากให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเร่งรัดเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่บุคลากรสาธารณสุข ซึ่งทางชมรมฯ จะติดตามอีกครั้งภายในเดือน ธ.ค.  นี้  หากล่าช้าก็จะมาเรียกร้องที่กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน ก.พ. ด้วย แต่รายละเอียดขอหารือทีมงานก่อน