ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดเผยว่ากำลังวางแผนปรึกษาบริษัทจัดอันดับเกี่ยวกับระบบการแพทย์เพื่อศึกษาข้อมูลและเติมในสิ่งขาดตามความเหมาะสม โดยมีเป้าหมายยกระดับมาตรฐานสู่ 1 ใน 3 ของเอเชียในเรื่องนั้นๆ ของระดับจังหวัดภายใน 2 ปี

“ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งหมด 155 เกาะ ทำให้การเดินทางลำบากบวกกับข้อจำกัดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จึงเริ่มมีการนำเทคโนโลยี telemedicine เข้ามาใช้และเพิ่งได้รับรางวัลอันดับ 1 Best Practice ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ชุมพร) เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก หรืออาจจะเป็นระบบ Refer (ส่งต่อผู้ป่วย)” นายแพทย์สาธารณสุขพังงา กล่าว

ทั้งนี้พังงามีแผนจะพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังสถานการณ์โควิด-19 ใน 4 หลักการสำคัญ ได้แก่ 1.ระบบการแพทย์ (การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรคอุบัติใหม่) ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 2. พัฒนาระบบข้อมูลของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะระบบประกันสุขภาพ จัดการเชื่อมต่อกับระบบประกันสุขภาพทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 3.พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และ wellness ที่มีมาตรฐานระดับโลก 4.สนับสนุนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ยกระดับมาตรฐานการบริการและการตลาดให้เป็นศูนย์กลางระดับโลก

สำหรับระบบการแพทย์แบ่งได้เป็น 1.เน้นการปรึกษาและสื่อสารทางไกลเน้นการส่งต่อมาตรฐานที่รวดเร็วทั้งทางบก น้ำและอากาศ 2.ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่เพียงพอและล้ำสมัย เพื่อมุ่งสู่การส่งต่อที่รวดเร็ว และ 3.พร้อมรับและตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

“ประเด็นของพังงาคือเราเป็นจังหวัดเล็ก เราไม่มีศักยภาพผู้เชี่ยวชาญเหมือนเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี หรือนครศรีธรรมราช ไม่ใช่เชียงใหม่หรือชลบุรี ไม่มีบุคลากรครบทุกสาขาในระดับตติยภูมิชั้นสูง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือระบบการให้คำปรึกษาแล้วสามารถส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว หากนักท่องเที่ยวมาแล้วเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร ทางเรือ จมน้ำ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคฉับพลันทันด่วน เช่น โรคหัวใจ เส้นเลือดตีบ หรืออื่นๆ ที่เป็น emergency disease เราจะการันตีว่าเรามีระบบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและส่งต่อด้วยคอนเซปต์ ‘เล็กแต่รวดเร็ว" สสจ.พังงากล่าวถึงแผนพัฒนาระบบการแพทย์ของจังหวัด