ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรคมะเร็ง ทุกคนเป็นแล้วไม่มีทางรักษาได้หาย ข้อมูลนี้จริงหรือไม่ มะเร็งชนิดไหนพบได้บ่อย มีวัคซีนอะไรพอจะช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดได้บ้าง

มะเร็ง โรคร้ายที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย อีกทั้งยังเป็นโรคที่พบได้ในเด็กและผู้ใหญ่ การรักษาโรคมะเร็งก็ใช้เวลานาน จนหลายคนเข้าใจว่า มะเร็งเป็นโรคที่ไม่มีวันรักษาให้หายได้ ประเด็นดังกล่าว รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวกับ Hfocus ว่า โรคมะเร็งสามารถเป็นแล้วหายขาดได้ เพียงแต่ไม่ใช่ทุกราย การหายขาดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งต้องทำความเข้าใจก่อนว่า มะเร็งมีอยู่ 2 ประเภท คือ มะเร็งโรคเลือดและมะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะ (Solid Organ)เช่น มะเร็งตับหรือมะเร็งปอด ซึ่งมะเร็งที่เป็นก้อนมีโอกาสหายขาดได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ได้แก่ พบมะเร็งในระยะแรก ๆ ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จะมีโอกาสหายขาดได้ค่อนข้างสูง ระยะที่ 3 โอกาสหายจะน้อยลง และระยะ 4 จะเป็นระยะที่มีการแพร่กระจายแล้ว โอกาสหายขาดได้น้อยที่สุด

สำหรับมะเร็งที่พบได้บ่อย ๆ นั้น รศ.นพ.เอกภพ ให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยพบมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีได้สูงกว่าประเทศอื่น โดยเฉพาะในแถบภาคอีสานจะพบมะเร็งท่อน้ำดีได้บ่อย ส่วนมะเร็งตับก็พบมากในคนเอเชีย เกิดได้จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี เด็กทุกคนจึงควรได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบเพื่อป้องกัน นอกจากนี้ มะเร็งปอดก็ยังเป็นอีกโรคที่พบบ่อย เช่นเดียวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ สำหรับผู้หญิงในปัจจุบันพบมะเร็งเต้านมเป็นอันดับต้น ๆ รองลงมาเป็นมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) สาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก 

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org