ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดรายชื่อ 4 ท่านเข้าชิงผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม “หมอนำพล-หมอพรพิทักษ์-หมอสัญชัย-หมอมิ่งขวัญ”   แทน “นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์” หมดวาระ 11 เม.ย.66

 

ตามที่องค์การเภสัชกรรม(อภ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แทน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ซึ่งกำลังจะหมดวาระลงในวันที่ 11 เมษายน 2566   โดยปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่องค์การเภสัชกรรม ได้เปิดให้ผู้สมัครที่มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ และเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา โดยให้แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ท่านละไม่เกิน 45 นาที แบ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ไม่เกิน 25 นาที และรับการสัมภาษณ์หรือตอบคำถามของคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่เกิน 20 นาที โดยแบ่งเป็นลำดับที่มีทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย

1.นายนำพล แดนพิพัฒน์

2.นายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า

3.นายสัญชัย ชาสมบัติ

4.นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ

ทั้งนี้ เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรมได้เปิดเผยรายชื่อผู้ที่มีการแสดงวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ  เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ  และอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ 

 

ส่วน น.สพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)

น.สพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า

 

นพ.สัญชัย ชาสมบัติ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เคยเป็นรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. 

นพ.สัญชัย ชาสมบัติ 

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ และช่วงระบาดโควิดที่มีการระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิดยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ 

 นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ