ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรคเตรียมพร้อม! เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดบางรักในอีก 2-3 วัน บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีทั้งแอสตร้าฯ และไฟเซอร์ ขึ้นกับความประสงค์ของผู้รับวัคซีน มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาท ชี้รองรับได้วันละ 200-300 คน พร้อมขยายจุดฉีดเพิ่มหากความต้องการสูงขึ้น ขณะเดียวกันหารือจังหวัดท่องเที่ยวเปิดจุดบริการร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 10  ม.ค.2565 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด-19แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่สมัครใจว่า กรมได้มอบหมายให้กองที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการศูนย์ให้บริการวัคซีนโควิด-19แก่นักท่องเที่ยวที่ศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ตั้งอยู่ที่ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว มีรถไฟฟ้า BTS ผ่านสามารถลงได้ที่สถานีเซนต์หลุยส์ ขณะนี้ศูนย์ฯมีความพร้อมในการให้บริการ เนื่องจากศูนย์ฯมีหน่วยบริการทางการแพทย์อยู่แล้ว เป็นการรักษาโรคทางเพศสัมพันธ์ อยู่ที่ชั้น 9 อาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องป้ายประกาศและอื่นๆอีกเล็กน้อย ส่วนเรื่องวัคซีนและยามีความพร้อมแล้ว คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในอีก 2-3 วัน 

       

นพ.ธเรศ กล่าวอีกว่า บริการที่นักท่องเที่ยวต้องการมี 2 ส่วน คือ 1.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(แล็ป)ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ และ2.การฉีดวัคซีน ซึ่งทั้ง 2 บริการนี้ไม่ได้ซับซ้อนมาก ศูนย์ฯสามารถรองรับการให้บริการวันละ200-300 คนได้แบบไม่ติดขัด โดยนักท่องเที่ยวที่สมัครใจรับบริการ สามารถWalk in ได้ ในส่วนค่าใช้จ่ายบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อยู่ที่ไม่เกิน 1,000 บาทรวมค่าวัคซีนและค่าบริการ  โดยวัคซีนที่ให้บริการมีทั้งวัคซีนชนิดไวรัลแว็กเตอร์ ของแอสตราเซนเนก้า และชนิดmRNAของไฟเซอร์ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้รับวัคซีน

      

“ก่อนหน้านี้ ศูนย์การแพทย์บางรักเคยเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นักท่องเที่ยวมาก่อนแล้ว จึงค่อนข้างเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะมีความสะดวกในการเข้ารับบริการที่ศูนย์นี้” นพ.ธเรศกล่าว

 

นพ.ธเรศ กล่าวด้วยว่า อนาคตหากประเมินแล้วว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการมากขึ้น ศูนย์สามารถขยายบริการเพิ่มเติมไปที่ชั้น 11ได้  นอกจากนี้ มีอีกแนวคิดอาจจะเปิดบริการอีกจุดที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) ตั้งอยู่ที่บางเขน แต่จะต้องรอประเมินจากสถานการณ์การใช้บริการของนักท่องเที่ยวสักระยะหนึ่งก่อน และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่เพียงหน่วยบริการสังกัดกรมควบคุมโรคเท่านั้น ในส่วนของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ที่ตั้งบริเวณใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็จะให้บริการฉีดวัคซีนรองรับนักท่องเที่ยวด้วย และอยู่ระหว่างที่กองโรคติดต่อทั่วไปประสานปรึกษาหารือกับสมาคมรพ.เอกชนกรณีที่จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19แก่นักท่องเที่ยวในรพ.เอกชน ว่าจะมีการวางระบบ

    

“เป็นการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกประเทศที่สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีน เป็นตามนโยบายที่ประเทศไทยมีการส่งเสริมเรื่องเมดิคัลฮับ(Medical Hub) เรื่องการรักษาพยาบาลและการฉีดวัคซีนให้คนต่างชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคในภาพรวมด้วย ขณะที่วัคซีนก็มีเพียงพอในการให้บริการ”นพ.ธเรศกล่าว

     

นพ.ธเรศ กล่าวอีกด้วยว่า การให้บริการในจังหวัดท่องเที่ยว จะมีการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้นักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน โดยจะนัดประชุมกับจังหวัด ในการให้จังหวัดกำหนดจุดให้บริการวัคซีนโควิด-19แก่นักท่องเที่ยว เพื่อที่จะเป็นจุดเฉพาะไม่ต้องให้บริการในทุกสถานพยาบาล โดยจังหวัดท่องเที่ยวทั่วไป อาจจะมี 1 จุด แต่จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก เช่น จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม่  และเมืองพัทยา จ.ชลบุรี อาจจะมีมากกว่า 1 จุด ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องสถานที่ ยาวัคซีน และอื่นๆ เช่น ล่ามภาษาต่างประเทศ และกระบวนการแสดงความยินยอม( Informed consent) ด้วย

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง