ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

        
กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นำสัตว์เลี้ยงบำบัด  (Pet Therapy)  เป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่ง ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย โดยสัตว์ที่นิยมนำมาใช้ในการบำบัดกันมาก โดยเฉพาะในต่างประเทศ ได้แก่ สุนัข เนื่องจาก สุนัขมีความเป็นมิตรและซื่อสัตย์  ทำให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลาย ได้ทำในสิ่งที่รักและคุ้นชิน  เกิดความรู้สึกสนุกสนาน ลดความวิตกกังวล  และเป็นการส่งเสริมอารมณ์ทางบวกต่อผู้ป่วยและญาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับโลก ซึ่งวิธีการรักษาหลักๆของโรคมะเร็งประกอบด้วย การผ่าตัด รังสีรักษา และเคมีบำบัด โดยผู้ป่วยมะเร็งไม่เพียงแต่ต้องทุกข์ทรมานจากการดำเนินของโรค การรักษา และอาการข้างเคียงจากการรักษาแล้ว ยังส่งต่อการดำรงชีวิตด้วย เมื่อโรคมะเร็งมีอาการลุกลามเพิ่มขึ้นและเข้าสู่ระยะท้าย ผู้ป่วยจะเกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ  ส่งผลทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความวิตกกังวล  ความเครียด ท้อแท้ หมดหวัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว  ซึ่งการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ รวมถึงการดูแลแบบผสมผสาน เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการของโรค ลดความวิตกกังวล ความเครียด และส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในช่วงเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่


           
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สังกัดกรมการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานี โดยโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการสัตว์เลี้ยงบำบัดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยรวมทั้งผู้ดูแล ที่มีความรักและผูกพันธ์กับสัตว์เลี้ยง ทำให้ผู้ป่วยได้เพลิดเพลิน  ผ่อนคลายและเบี่ยงเบนความรู้สึกจากความทุกข์ทรมาน โดยการใช้สุนัขบำบัด (Dog therapy)  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเลือกสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุข และคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

บัดดี้ เป็นสุนัข รุ่นที่ 1 และข้าวปั้น เป็นสุนัขรุ่นที่ 2  ที่เข้ามาช่วยเยี่ยวยาและสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยและครอบครัวในหออภิบาลคุณภาพชีวิต (QCU)   ทั้งสองตัวเป็นสุนัขเพศผู้  พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์  ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เป็นมิตร มีนิสัยดี พร้อมมอบความรักให้กับทุกคน เป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคม ปรับตัวเก่ง สร้างสัมพันธ์กับสัตว์อื่นๆ และเด็กได้ดี  มีความอดทน ซื่อสัตย์และชอบมีส่วนร่วมกับสมาชิกหรือคนที่ไปเล่นด้วย  บัดดี้และข้าวปั้นจะเข้าไปผูกมิตร เล่นและคลอเคลียกับผู้ป่วยและญาติ คอยต้อนรับแขกที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาดูงานในหออภิบาลคุณภาพชีวิต ด้วยกิริยาที่ร่าเริงและแสดงความเป็นมิตรกับทุกคน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข   02 546 1960-6 ต่อ 8044,8045

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง