ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หมอประกิต เรียกร้องให้ตำรวจจับร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ผู้ที่ลักลอบนำเข้ามาขาย แทนจับนักท่องเที่ยวที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวตำรวจหลายพื้นที่จับนักท่องเที่ยวที่มีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครอง แต่ไม่จับกุมคนที่ท้าทายฝ่าฝืนกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเปิดเผยพบเห็นได้ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการลักลอบนำเข้าเพื่อจำหน่ายว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่สุด เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ภาพพจน์ตำรวจและประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างมาก ที่สำคัญไม่ตอบโจทย์เจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ออกกฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อต้องการคุ้มครองสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นทั้งหญิงชายที่ไม่สูบบุหรี่จากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า 

“ผมขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามขาย บุหรี่ไฟฟ้า ตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงพานิช กรมศุลกากร สำนักงานตำรวมแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมอย่างเร่งด่วน เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ที่วางขายในที่ต่าง ๆ  รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สมเหตุสมผลและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยได้รับทราบ เพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ของไทยที่เสียหาย และลดความรุนแรงของการะบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนไทย” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีนักท่องเที่ยวครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า ความเห็นส่วนตัวควรแยกเป็น 2 กรณี 1.กรณีนักท่องเที่ยวครอบครองเพื่อสูบเองเพียง 1-2 ชิ้น แม้ยังมีความผิดตามกฎหมาย ห้ามนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์และกฎหมายของศุลกากร แต่ตำรวจไม่ควรไปเอาความผิดขณะที่เขามาท่องเที่ยวในไทยเพียงไม่กี่วัน 2.กรณีที่ครอบครองจำนวนมากเกินกว่าที่จะใช้เอง โดยมีการครอบครองไว้เพื่อขาย ตำรวจควรดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ไม่ใช่ดำเนินการในลักษณะข่มขู่ขูดรีด

“ขณะนี้มีผู้ร้องเรียนว่าพบเห็นร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างโจ่งแจ้งในท้องที่ต่าง ๆ แทบทุกวัน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งผิดกฎหมายตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้ามขายและให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า บารากู่  เป็นเรื่องที่ตำรวจทุกท้องที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายได้เลย ซึ่งจะลดการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชน ที่ตอนนี้ระบาดเข้าไปในโรงเรียนแล้ว” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org