ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

ปรับโฉมสอดคล้อง Health for Wealth

นพ.ธงชัย ให้ข้อมูลว่า การปรับโฉมของ สถาบันโรคผิวหนัง   เป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Health for Wealth  คือ พัฒนาให้แข็งแรงทุกมิติ เมื่อสุขภาพดี เศรษฐกิจสังคมก็จะดี  ซึ่งนอกจากรักษาโรคทางผิวหนังต่างๆ ทั้งสะเก็ดเงิน มะเร็งทางผิวหนัง โรคเรื้อน โรคผิวหนังต่างๆ ยังให้บริการในเรื่องความงาม สร้างรายได้เข้าประเทศไทย ที่สำคัญยังให้การอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์จากภูมิภาคที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้ เรียกว่า   เป็นศูนย์เทรนนิ่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้านผิวหนังที่ต้องการความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น

การปรับโฉมครั้งนี้มีการพัฒนาศักยภาพต่างๆจำนวนมาก เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการที่สถาบันฯ ซึ่งพบว่า ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการมากถึงร้อยละ 40 การให้บริการส่วนใหญ่ของผู้มารับบริการในขณะนี้พบว่าเป็นกลุ่มในวัยรุ่นทั่วไปอายุระหว่าง 20 - 29 ปี และผู้สูงอายุก็มีสัดส่วนมารับบริการมากขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยกลุ่มโรคที่มารักษาได้แก่โรคผิวแห้ง,สะเก็ดเงิน  รวมถึงความสวยงามทั่วไป นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพปนเปื้อนและสารอันตราย เช่น ไฮโดรควิโนน ปรอท  กรดวิตามินเอ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม https://www.hfocus.org/content/2023/03/27249