ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด19 ปี 2566 

แนวโน้มของสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย กลับมามีผู้ป่วยติดเชื้อและป่วยเพิ่มขึ้น สธ.ย้ำ! ฉีดวัคซีนโควิดประจำปี พร้อมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ “ฉีดก่อนป้องกันก่อน”   

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้งพบการระบาดโควิดสายพันธุ์ใหม่ในไทยเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจึงต้องร่วมมือกันป้องกันตนเองและคนในครอบครัว ตามมาตรการ D – M – H - T อย่างต่อเนื่อง

D : Distancing เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing   สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปในสถานที่เสี่ยง/แออัด/ อากาศไม่ถ่ายเท
H : Hand Washing  ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing  ตรวจ  ATK เมื่อมีอาการโรคทางเดินหายใจ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดยังคงมีความสำคัญ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต ทั้งนี้ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ แผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในระยะถัดไป เป็นการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปีสำหรับประชาชน (2566 - 2567) โดยจะเริ่มฉีดในปี 2566 เป็นปีแรก ฉีดปีละ 1 เข็ม แนะนำให้ฉีดช่วงก่อนฤดูฝน หรือตั้งแต่เมษายน เพราะคาดว่าเชื้อจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน สามารถใช้วัคซีนชนิดใด/รุ่นใดก็ได้ที่ได้รับการรับรอง โดยไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าไร และสามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง แต่หากไม่ได้ฉีดพร้อมกัน สามารถฉีดเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะห่าง

"อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด19 ปี 2566 ฉีดก่อนป้องกันก่อน "

วัคซีนโควิด 19 “ฉีดก่อน ป้องกันก่อน” ใครควรฉีด

  1. กลุ่ม 608 และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
  2. อาชีพสัมผัสคนจำนวนมากหรืออยู่ในสถานที่แออัด
  3. บุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อสม.

อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด19 ปี 2566 ฉีดก่อนป้องกันก่อน

กรมการแพทย์ อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 หน่วยงานในสังกัดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ สถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทุกแห่งทั่วประเทศ 

จุดฉีดวัคซีนโควิด19 ปี 2566 รายชื่อสถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ที่เปิดให้บริการ

โรงพยาบาลราชวิถี

วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-13.30 น. โดยแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19 จากห้องฉีดยา ชั้น 1 อาคารทศมินทราธิราช เป็น "อาคารฉีดวัคซีน (โรงอาหารเก่า ข้างโรงยิม) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
สอบถามได้ที่ 02-206-2900
ให้บริการวัคซีน : Moderna  Bivalent และ LAAB  

สถาบันโรคผิวหนัง

วันจันทร์-วันศุกร์ (ที่เป็นวันทำการสถาบัน) เวลา 09.00-15.00 น. ณ.ชั้น 11 หน้าห้องผ่าตัด
สอบถามได้ที่ 02-354-5222
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์และแอสตราเซเนกา

โรงพยาบาลเลิดสิน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องตรวจ 403
สอบถามได้ที่ 02-353-9801
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์ และ LAAB

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น. 
วันศุกร์-เสาร์ เวลา 08.30-15.30 น. 
ณ คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตย์ เวลา 08.30-15.30 น. 
ณ คลินิกพิเศษนอกเวลา ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โรงพยาบาลสงฆ์

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก ห้อง 9
สอบถามได้ที่ : 02-640-9537
ให้บริการวัคซีน : Moderna  Bivalent และ Pfizer  Bivalent

สถาบันประสาทวิทยา

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.
อาคารรัชมงคลชั้น 1 ห้องหัตถการ
สอบถามได้ที่ : 02-306-9899
ให้บริการวัคซีน : Moderna  Bivalent และ Pfizer  Bivalent 

โรงพยาบาลนพรัตรราชธานี

วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุกราชการ) เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องฉีดยา ชั้น 2 อาคารฌลิมพระเกียรติ
สอบถามได้ที่ 02-548-1000
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์

สถาบันโรคทรวงอก

วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-15.00 น.
ณ อาคาร 8 ชั้น 1
สอบถามได้ที่ : 02-547-0999 ต่อ 30180,30181
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์ และ LAAB

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00-15.00 น.
ณ คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร
สอบถามได้ที่ : 02-202-6800 ต่อ 2215
ให้บริการวัคซีน : Moderna  Bivalent และ Pfizer  Bivalent 

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

ทุกวันอังคาร (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 13.00-15.00 น.
ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการชั้น 1
สอบถามได้ที่ : 02-591-5455
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์ และ LAAB

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)

ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
สอบถามได้ที่ : 02-531-0080-4 ต่อ 514
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์ และ LAAB

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน
สอบถามได้ที่ : 02-546-1960-6 ต่อ 8044
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์ และ LAAB

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.
เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี ทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.30 น.
ณ แผนกผู้ป่วยนอกตติยภูมิ ชั้น 3 อาคารเลิศประชารักษ์
สอบถามได้ที่ : 034-388-700
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์ และ LAAB

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น.
ณ อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ชั้น 1
สอบถามได้ที่ : 091-886-3757
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์ และ LAAB

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.
ณ ห้อง OPD (คลินิกตรวจสุขภาพ)
สอบถามได้ที่ : 036-422-515
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
สอบถามได้ที่ 042-207-375 ต่อ 2127, 2128
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
สอบถามได้ที่ : 045-319-750 ต่อ 7255
ให้บริการวัคซีน : โมเดอร์นา และ ไฟเซอร์
 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.
ณ อาคารผู้ป่วยนอก
สอบถามได้ที่ 053-920-200
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

วันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30-16.30 น.  
ณ อาคารธัญญสิริ
สอบถามได้ที่ 043-424-500 ต่อ 316
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา

โรงพยาบาลโรงผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

วันพุธ (เว้นวันหยุกราชการ) เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารผู้ป่วยใน และจุด Drive Thru
สอบถามได้ที่ : 075-270-264
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์ แอสตราเซเนกา และ LAAB

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี  

วันพุธและศุกร์ เวลา 08.30-15.30 
ณ ห้องทำแผล ฉีดยา แผนกผู้ป่วยนอก
สอบถามได้ที่ : 073-460-351
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎ์ธานี

วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 13.00-15.00 
ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
สอบถามได้ที่ : 077-277-555
ให้บริการวัคซีน : ไฟเซอร์ และ LAAB

"อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด19 ปี 2566 ฉีดก่อนป้องกันก่อน "

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : อัปเดตไกด์ไลน์รักษาโควิด19 ล่าสุด ปรับการให้ยาต้านไวรัสกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรุนแรง และ LAAB

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง