ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค. 66 เผยหลังเริ่มให้บริการ 28 วัน มีประชาชนรับบริการฉีดวัคซีนฯ แล้วกว่า 2.9 แสนคน
 
วันที่ 30 พ.ค. 2566 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูแลคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามด้วยในปี 2566 นี้ จากข้อติดขัดทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจนถึงความครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับคนไทยทุกคน ส่งผลให้การบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เบื้องต้นจึงได้จำกัดเพียงผู้มีสิทธิบัตรทองเท่านั้น  
 
แต่ทั้งนี้จากความพยายามที่ได้มีการหาทางออกร่วมกัน และด้วยความห่วงใยของ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กับคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล วันนี้ สปสช. ขอเชิญชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่จำกัดเพียงแค่ผู้มีสิทธิบัตรทองเท่านั้น ให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยบริการได้แล้ววันนี้ ตามสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 
“ที่ผ่านมามีผู้ที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ที่ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เหมือนในปีที่ผ่านมาที่หน่วยบริการ แต่ไม่สามารถเข้ารับบริการได้จากกรณีที่เรียนไปแล้วนั้น สปสช.ต้องขออภัยมาที่นี้ และต้องเรียนว่าปัญหานี้ สปสช. ไม่ได้นิ่งนอนใจ และด้วยนโยบายของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีความห่วงใย ในวันนี้คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ขอย้ำว่าท่านสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้แล้ว และไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดลง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว  

จากภาพรวมของการให้บริการในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมา จากการรายงานในระบบของ สปสช. (ข้อมูล ณ 28 พ.ค. 66) มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แล้วจำนวน 292,615 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.06 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
ทั้งนี้ หน่วยบริการที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุด 5 อันดับแรก คือ รพ.สามพราน จ.นครปฐม ได้ให้บริการฉีดวัคซีนฯ แล้วกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดอยู่ที่จำนวน 7,035 คน  รองลงมาคือ รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 6,704 คน, รพ.สุรินทร์ จำนวน 5,794 คน, รพ.สมุทรปราการ  จำนวน 4,869 คน และ รพ.สงขลา จำนวน 4,506 คน    

ขณะที่ข้อมูลรายงานการให้บริการระดับจังหวัด 5 อันดับแรก ของจังหวัดที่มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับบริการแล้ว 28,863 คน รองลงมาคือ สงขลา จำนวน 15,000 คน, ชลบุรี จำนวน 14,107 คน, นครปฐม จำนวน 11,610 คน และ สุรินทร์ จำนวน 11,148 ราย เมื่อเปรียบเทียบตามประชากรกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น พบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นกลุ่มที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ มากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มผุ้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ที่ได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ที่ได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3) ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 6) โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) และ7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ทั้งนี้กรณีหญิงตั้งครรภ์นั้นมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการตลอดทั้งปี  

ทั้งนี้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่ หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบบัตรทอง ได้ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ โดยดูรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค 

การรับบริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
       

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีแอปเป๋าตังจะได้รับการแจ้งเตือนว่า ท่านมีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปใช้บริการ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สปสช. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง จองสิทธิการฉีดวัคซีนฯ ล่วงหน้าผ่าน “กระเป๋าสุขภาพ” บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้ ขณะที่ผู้ที่อยู่ใน กทม. แต่ไม่สะดวกจองผ่านแอปเป๋าตัง ให้ โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 8 เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน

ส่วนผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัดนอกพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่สามารถจองผ่านแอปเป๋าตังได้ แต่ท่านสามารถโทรนัดรับบริการล่วงหน้าก่อน เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการวัคซีนได้เช่นกัน ทั้งนี้การจองนัดหมายเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยบริการ กรุณาติดต่อสอบถามการเข้ารับบริการกับหน่วยบริการได้โดยตรง