ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ.หารือร่วมเลขาธิการ ก.พ.  ถกปัญหา “หมอลาออก” ภาระงานบุคลากรทุกวิชาชีพ  เห็นพ้องตั้งคณะทำงานใน 30 วัน แม้รัฐบาลรักษาการก็ทำได้ ส่วน ก.พ. เผยบรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง ขอให้กระทรวงฯจัดสรรตำแหน่งว่างก่อน เผยตัวเลขกรอบอัตรากำลังปี 69 ให้ทุกวิชาชีพฯ อย่าง “หมอ” เสนอเพิ่มขึ้น 35,578 ตำแหน่ง “พยาบาล” เพิ่ม 175,923 ตำแหน่ง ฯลฯ

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) มีการประชุมหารือทางออกภาระงานบุคลากรสาธารณสุข ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดสธ.  นายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. และนายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ รองเลขาธิการ ก.พ.  ร่วมหารือทางออกร่วมกันเป็นเวลาราว 2 ชั่วโมง

ที่ประชุมเห็นพ้องบุคลากรภาระงานมาก

นพ.โอภาส กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกัน ได้มีความเห็นตรงกันว่า ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ซึ่งมีหลายสาเหตุ ทั้งจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ต้องรับบริการการแพทย์เพิ่มขึ้น การรองรับการดูแลผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมีประมาณ 1 ล้านคน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องความคาดหวังต่อระบบบริการสาธารณสุขที่มีมากขึ้น ทั้งการครอบคลุมสถานที่ คุณภาพ ห้วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้ภาระงานบุคลากรฯ เพิ่มขึ้นชัดเจน อีกประการที่เป็นเหตุย่อยๆ คือ การถ่ายโอน รพ.สต. ทำให้บางแห่งไม่สามารถจัดบริการประชาชนได้เหมือนเดิม ทำให้ต้องกลับมารับบริการที่รพ.ของสธ. แม้ที่ผ่านมาจะมีบุคลากร ทั้งแพทย์ พยาบาลเพิ่ม แต่เมื่อเทียบภาระงาน ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดี จึงต้องหารือร่วมกันโดยใช้กรอบความคิด วิธิการใหม่ในการดำเนินการตรงนี้