ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพ หารือความร่วมมือ ไทย - ออสเตรเลีย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระบบสุขภาพของหน่วยงานด้านสุขภาพ เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานและระบบสาธารณสุขของประเทศไทย พร้อมหารือการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง 2 ประเทศ

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านการบริหาร การบริการและวิชาการ โดยในด้านการบริหาร วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ตามกรอบมาตรฐานของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารและเตรียมความพร้อมให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่า ในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร ให้เป็นนักบริหารที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง โดยในช่วงวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2566 ได้นำคณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 42 คน ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 36 คน และสังกัดหน่วยงานอื่น 6 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพของหน่วยงานด้านสุขภาพ เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งที่ผ่านมา เคยมีความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับประเทศไทยเป็นอย่างดี

"ปลัด สธ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพ หารือความร่วมมือ ไทย - ออสเตรเลีย"

“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของกระทรวงสาธารณสุขหลายประเด็น อาทิ การบริหารจัดการโรงพยาบาล ของ Australian Commission on Safety and Quality in Health Care รัฐนิวเซาท์เวลส์ นครซิดนีย์ ถือเป็นหน่วยงานด้านระบบสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย, การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของระบบสุขภาพ ที่มีการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ นำมาปรับปรุง กำหนดคำแนะนำ และกำกับติดตาม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ รวมถึงการจัดระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขไทยกำลังดำเนินการอยู่” นพ.โอภาส กล่าว

นอกจากนี้ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข จะร่วมหารือกับ Professor Brendan Murphy, Secretary of the Department of Health and Aged Care เครือรัฐออสเตรเลีย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยกับกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลีย โดยเฉพาะการพัฒนานักบริหาร และการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกันด้วย

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org