ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ.เผยอัตราป่วยไข้เลือดออกสูงกว่า 20 ต่อประชากรแสนคนพบใน 29 จังหวัด  แต่มี 3 จ.ป่วยเกินกว่า 100 ต่อประชากรแสนคน ส่วนเสียชีวิตพบ 41 ราย เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ กำชับทุกจังหวัดพิจารณาตั้งอีโอซี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ว่า ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบจังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่า 20 ต่อประชากรแสนคน รวมทั้งมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในบ้าน (HI) และในชุมชน (CI) สูง จำนวน 29 จังหวัด กระจายทั่วทุกภาค ในจำนวนนี้มี 3 จังหวัดที่อัตราป่วยสูงเกินกว่า 100 ต่อประชากรแสนคน คือ ตราด 125.2 จันทบุรี 109.7 และน่าน 108.4 

เสียชีวิตจากไข้เลือดออกเพิ่ม!

"ที่น่าเป็นห่วงคือ แนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ปี 2566 พบผู้เสียชีวิตแล้ว 41 ราย ใน 23 จังหวัด เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี จำนวน 12 ราย และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 29 ราย ปัจจัยเสี่ยงคือ มีภาวะอ้วน, มีโรคประจำตัวเรื้อรัง, ได้รับการวินิจฉัยและรักษาช้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ที่ช่วงแรกป่วยมักไม่ได้นึกถึงโรคไข้เลือดออก, และการได้รับยากลุ่มเอ็นเสดเพื่อลดไข้ โดยพบมากในกลุ่มเด็ก ดังนั้น ในช่วงนี้หากมีอาการไข้ อย่าซื้อยากลุ่มเอ็นเสดมารับประทานเอง เพราะจะทำให้เลือดออกง่าย จนมีความเสี่ยงเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้" ปลัด สธ.กล่าว

อ่านต่อ : https://www.hfocus.org/content/2023/07/28067