ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันนี้ สปสช. ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ ใช้แอปฯ เป๋าตัง เช็คสิทธิประโยชน์รับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย เลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค สามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเพื่อเข้ารับบริการได้ 

วันที่ 10 ส.ค. 2566 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้แล้วนั้น ส่งผลให้สิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมการดูแลคนไทยทุกคนทุกสิทธิรักษาพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งผู้มีสิทธิประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการและครอบครัว พนักงานส่วนท้องถิ่น สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท รวมถึงสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ  

ด้วยสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ที่มีมากมายและหลากหลายบริการ สปสช. ได้มีการจัดบริการที่แบ่งการดูแลตามกลุ่มวัยเพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนรับรู้สิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ของตนเองที่ได้รับ และเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิรับบริการได้ด้วยตนเอง ที่ผ่านมา สปสช. ได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนา “กระเป๋าสุขภาพ” หนึ่งในเมนูบริการบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งประชาชนสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล การตรวจสอบสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ที่ได้รับ และยังสามารถเลือกหน่วยบริการและนัดหมายวันเวลาในการเข้ารับบริการด้วยตนเองได้ โดยบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี ตรวจคัดกรองภาวะโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง บริการเจาะเลือดส่งตรวจคอเลสเตอรอลและ HDL ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด บริการฝากครรภ์ บริการคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า ส่วนวิธีการใช้แอปเป๋าตัง เพื่อเข้าดูสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ การเลือกหน่วยบริการ และการนัดหมายเข้ารับบริการนั้น เมื่อเข้าไปในหน้าแรกของแอปเป๋าตัง ให้เลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพ เมื่อคลิกแล้ว ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนให้ดำเนินการลงทะเบียนก่อน หลังจากนั้นระบบจะแสดงชื่อ นามสกุล สิทธิรักษาพยาบาลที่ท่านมี โดยขอให้เลือกที่เมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค เพื่อเข้าสู่ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของฉัน ซึ่งจะแสดงรายการสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพฯ ที่ท่านสามารถเลือกรับบริการได้ เป็นรายการสิทธิประโยชน์ของแต่ละบุคคลที่ได้รับซึ่งแตกต่างตามกลุ่มวัย

และเมื่อท่านเลือกรายการสิทธิประโยชน์ที่ต้องการรับบริการ จะปรากฎข้อมูลรายละเอียดของหลักเกณฑ์และระยะเวลาของการรับบริการ และในแต่ละบริการจะมีแสดงรายชื่อหน่วยบริการใกล้ฉันให้ท่านเลือก พร้อมจองสิทธิผ่านแอปเพื่อนัดหมายวันเวลาเข้ารับบริการในระบบ หลังกดยืนยันการนัดหมายก็สามารถไปรับบริการตามวันเวลาที่เลือกไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางหน่วยบริการที่ไม่สามารถจองคิวนัดหมายได้ แต่สามารถโทรนัดหมายก่อนไปรับบริการได้ หรือจะไปใช้บริการที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำของท่านก็ได้เช่นเดียวกัน 

“วันนี้คนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ กองทุนบัตรทองฯ ได้แล้ว นับเป็นข่าวดีสำหรับทุกคน รวมถึงการตรวจสอบสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพฯ บนแอปเป๋าตัง ซึ่งจะได้ทราบว่าท่านมีสิทธิในการรับบริการอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้รับบริการตามสิทธิที่เป็นประโยชน์และดีต่อสุขภาพของตัวท่านเอง” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว