ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. ลงพื้นที่ กปท.ปลวกแดง จ.ระยอง เยี่ยมชมโครงการรถโมบายสำหรับให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจคัดกรองส่งเสริม-ป้องกันเชิงรุก ให้ผู้สูงอายุ 100 คน ด้าน นายก อบต.เผย งบ กปท.ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพให้ประชาชน ส่วนปัญหาผู้ป่วยล้นรพ.ยังมีอยู่ อาจเป็นเพราะไม่มี รพ.สต. ประชาชนจึงจำเป็นต้องไปใช้บริการที่รพ.ปลวกแดงเพียงที่เดียว

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.สุรทิน  มาลีหวล ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 6 ระยอง ลงพื้นที่ไปยัง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อเยี่ยมชม “โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันให้กับประชาชน การออกหน่วยบริการทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ให้กับประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)” ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง (อบต.) ผ่านงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เพื่ออำนวยความสะดวกในการไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลปลวกแดงเพื่อรับบริการทันตกรรม 

นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ จากงบประมาณในกองทุน กปท. ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยตอบสนองนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างดี เช่นที่ อบต.ปลวกแดง ดำเนินการในเรื่องทันตกรรมในกลุ่มเป้าหมายคือเด็กวัยเรียน และโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก และสุขภาพฟัน ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ โดยปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุถึง 40% ที่มีฟันไม่ถึง 20 ซี่ 

ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะกลุ่มผู้สูงอายุเข้าไม่ถึงบริการทันตกรรม รวมถึงไม่รู้ช่องทางในการเข้ารับบริการตามสิทธิ ทำให้ไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง หากไปคลินิกเอกชนก็เสียเงินแพง สปสช.จึงเข้ามาช่วยสนับสนุนท้องถิ่น ให้จัดบริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ นอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดที่มีความพร้อมแล้ว ในอนาคตก็จะส่งเสริมให้จัดบริการลักษณะนี้ในต่างจังหวัดด้วยเช่นกัน

ด้านนายสาคร อาจรักษา นายก อบต.ปลวกแดง กล่าวว่า การออกหน่วยบริการทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นโครงการที่ อบต.ปลวกแดง เลือกนำร่องให้บริการสุขภาพกับประชาชน โดยเฉพาะกับประชาชนสิทธิบัตรทองให้ได้รับบริการทันตกรรมที่สะดวก และสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ด้วยการนำรถทันตกรรมเคลื่อนที่มาบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเดิมประชาชนจะต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลปลวกแดง ซึ่งเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขแห่งเดียวในพื้นที่เพื่อรับบริการ ทำให้ต้องรอคอยนาน และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

โดยในการดำเนินการจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองให้กับทั้งเด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ปลวกแดง จำนวน 100 คน ให้ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปาก จากทีมทันตแพทย์ภาคเอกชนจากคลินิกทันตกรรมบางกอก สไมล์ ซึ่งส่งรถทันตกรรมโมบิลออกหน่วยบริการที่ อบต.ปลวกแดง โดยหลังจากนี้จะขยายโครงการให้ครอบคลุมสิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการด้วย เพื่อให้การเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เป็นไปอย่างถ้วนหน้า

นอกจากนี้ อ.ปลวกแดง ยังเป็นพื้นที่ที่ประชาชน แรงงาน ฯลฯ เข้ามาอาศัยอยู่มากพอสมควร ฉะนั้นเรื่องการบริการสุขภาพจึงมีปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล อาจเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย อีกทั้งเราไม่มี รพ.สต. ด้วย ประชาชนจึงจำเป็นต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลปลวกแดงเพียงที่เดียว อย่างไรก็ตาม โครงการรถโมบายสำหรับให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่นี้ เราจำเป็นต้องทำเพราะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ซึ่งพบว่าประชาชนให้การตอบรับดีมาก

ขณะที่ นางสงวนวงศ์ พรหมสิริ อายุ 66 ปี ประชาชนจากหมู่ 2 ต.ปลวกแดง ที่มารับบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งได้นับการคัดกรองจากโครงการ ฯ โดยขูดหินปูน  และเอ็กซเรย์  กล่าวว่า “อบต.ปลวกแดง ติดต่อแจ้งในหมู่บ้านให้ชาวบ้านมาตรวจฟัน  ปกติไม่เคยไปพบหมอฟันเพราะกลัวที่สุด  ไมเคยถอนฟันเลย ขนาดปวดฟันยังไม่กล้าไปรพ.ดีใจมากที่ได้มาตรวจ ปกติ เดินทางไกล ลำบาก และราคาแพง

และรู้สึกดีที่ทันตแพทย์ดูแลอย่างดี พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลฟันของตัวเอง และยังได้ประสานไปยังโรงพยาบาลปลวกแดง เพื่อนัดหมายให้ไปใส่ฟันปลอมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าได้ช่วยผู้สูงอายุได้มีฟันที่ดีเพื่อกินอาหาร โดยเชื่อว่าจะช่วยส่งผลในเรื่องของสุขภาพให้ดีขึ้นในภาพรวมได้ด้วย 

“นี่ถือเป็นการได้รับบริการตรวจสุขภาพฟัน และเอกซเรย์ฟันของตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิต เพราะที่ผ่านมาไม่เคยไปพบทันตแพทย์เลยแม้แต่ครั้งเดียว เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการรักษา และกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจแพง” นางสงวนวงศ์ กล่าว.

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง