ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรม สบส. โชว์ผลงานโชว์รูมอาคารสถานพยาบาลเสมือนจริง 3 มิติ (VHBS) ด้วยเทคโนโลยีระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เพื่อให้สถานพยาบาลมองเห็นการออกแบบเสมือนจริง จากการออกแบบที่ง่าย สะดวก มีมาตรฐาน และประหยัดงบประมาณ 

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลภาครัฐ จำเป็นต้องมีการออกแบบโครงสร้างอาคารให้ได้มาตรฐาน ซึ่งกระบวนการออกแบบอาจมีความล่าช้า และทำให้การออกแบบอาจไม่เป็นไปตามความต้องการของสถานพยาบาลที่ต้องการก่อสร้าง รวมทั้งมีความล่าช้าในการประมาณราคาการก่อสร้าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแบบแผนจึงจัดทำต้นแบบโชว์รูมอาคารสถานพยาบาลเสมือนจริง (Virtual Health Care Buildings Showroom : VHBS) ด้วยเทคโนโลยีระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) โดยโชว์รูม คือ แบบอาคารสถานพยาบาล 3 มิติที่สถานพยาบาลที่จะก่อสร้างสามารถเข้าเลือกชมอาคารได้หลากหลายตามความต้องการของสถานพยาบาล

ซึ่งออกแบบโดยกองแบบแผน สามารถเข้าเดินในอาคารดิจิทัลได้ทุกจุดของอาคาร เสมือนเดินในอาคารจริงๆ ได้รับรู้ถึงสภาวะแวดล้อม ทั้งความกว้าง ความยาว ความสูง ความสว่างของแสงในอาคารเวลากลางวัน รับรู้ถึงผิววัสดุก่อสร้างของอาคาร เช่น ผิวพื้น ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ราวบันได เป็นต้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลของอาคารนั้นๆ ได้อย่าง Real-time เช่น ราคาก่อสร้าง ปริมาณวัสดุ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค่ามาตรฐานต่างๆ ของวัสดุก่อสร้าง เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ฉลากเขียว เป็นต้นทั้งยังสามารถช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทเอกชนออกแบบอาคารโดยใช้เทคโนโลยีBIM ได้สูงถึงประมาณเกือบสิบล้านบาท

ด้านทันตแพทย์อาคม  ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สำหรับระบบ VHBS จะทำให้สถานพยาบาลทั่วประเทศไทยสามารถเข้าถึง BIM Model อาคารที่ต้องการโดยการคลิกเลือกในระบบ Virtual Showroom ได้เห็นทั้งแบบก่อสร้าง รูปสามมิติ สามารถแนะนำเข้าไปในอาคาร หรือดาวน์โหลดโมเดลสามมิติเสมือนจริงลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานให้สามารถเข้าชมผ่านหน้าจอหรือผ่านอุปกรณ์สวมศีรษะที่ให้ความเป็นจริงเสมือนแก่ผู้สวมใส่ (VR Headset) ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ยังเข้าถึงฐานข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างของอาคารนั้นๆ เช่น ใช้กระเบื้องปูพื้นที่มีคุณลักษณะเป็นอย่างไร จำนวนกี่ตารางเมตร ใช้คอนกรีตกี่ลูกบาศก์เมตร     เป็นต้นสำหรับสถานพยาบาลที่สนใจ สามารถติดต่อขอดูรายละเอียดของโชว์รูมอาคารสถานพยาบาล ได้ที่            กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือติดต่อสายด่วน กรม สบส. 1426 ได้ในวันและเวลาราชการ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง