ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ-ผู้สูงอายุ มอบ 30 รางวัลดีเด่น ชูมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้บริการ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 นพ.ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) กล่าวในการเป็นประธานการประชุมสามัญสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ที่ ศูนย์จัดนิทรรศการไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ว่า การประชุมสามัญครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการอื่นๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของสถานประกอบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อสถานประกอบการจากทั่วประเทศที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย และมอบประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงดีเด่น ด้านการบริหารจัดการตามมาตรฐานของพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ทั้งด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ จำนวน 30 แห่ง

“สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกสถานประกอบการ ที่ร่วมกันนำพาประเทศไทยให้เข้าสู่การเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุและประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ดังวัตถุประสงค์ของสมาคมสมาพันธ์ในการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และเป็นตัวกลางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาความรู้และเครือข่ายให้กับสมาชิก” นพ.ฆนัท กล่าว

นพ.ฆนัท กล่าวต่อว่า หากประชาชนสนใจข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ สามารถสอบถามได้ที่เฟซบุ๊ก ‘สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ-HEC’ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้บริการตามมาตรฐานและปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้านการบริหารจัดการตามมาตรฐานของพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ทั้งด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ

มีดังนี้ 1. มาตรฐานด้านสถานที่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ กนก เฮลท์ แคร์, ณัฐพล เนอร์สซิ่งโฮม, ปาป๊ามาม๊าโฮมแคร์พิษณุโลก, บริษัท วี เนิร์ซซิ่งโฮม จำกัด, บ้านอบอุ่นรัก กาญจนบุรี และ ภูเก็ตแคร์

2. มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ด็อกเตอร์อินเตอร์แคร์, สุพิกา เฮลท์แคร์ เซอร์วิส, บริษัทวาสนาดูแลผู้สูงอายุจำกัด, บ้านริมสวน เนอร์สซิ่งโฮม ศาลายา, บริษัท บูล สกายเนอร์สซิ่งโฮม จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด, อิ่มใจเนอร์สซิ่งโฮม และ เนอร์สซิ่งโฮม

3. มาตรฐานด้านการให้บริการ จำนวน 19 แห่ง ได้แก่ บริษัทไทยซีเนียร์แคร์ จำกัด (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทิฆัมพร), บุญเย็นเนิร์สซิ่งโฮม, ศูนย์เชียงใหม่เฮลท์แคร์, อุ่นรัก เนอร์สซิ่งโฮม, รักษ์โฮม เฮลท์ แคร์, การุณรักโฮมแคร์, ลำพูนเนอร์สซิ่งโฮม, บ้านสุขใจเฮลท์แคร์, สายใยสัมพันธ์เนอร์สซิ่งโฮม สาขาพิษณุโลก, ซีเอ็นเอช เนอร์สซิ่งโฮม, เดอะ เทาซั่นด์ เยียรส์ โฮมแคร์, อีเอสอี เวลเนส เซ็นเตอร์, บ้านราษฎร์พิษณุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพิษณุโลก, กฤติมาเนอร์สซิ่งโฮม, บริษัท อยู่ดี เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด, บ้านพูนรักดูแลผู้สูงอายุภูเก็ต, บีเลิฟเนอร์สซิ่งโฮม, ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอัครา และ บ้านธาราวดีเนอร์สซิ่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง