ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอสนับสนุนนโยบายแยกระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขออกจากสำนักงานข้าราชการพลเรือนสามัญ (ก.พ.) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 17 กันยายน 2566 นายพัทธพล อักโข เลขานุการชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งประกาศแถลงการณ์ของชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนำโดย นายบัณฑิต สร้อยคำ สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ ประธานชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนนโยบายแยกระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขออกจากสำนักงานข้าราชการพลเรือนสามัญ (ก.พ.) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบัน โดยเนื้อหาระบุว่า 

ตามที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวงสาธารณสุขออกจากสำนักงานข้าราชการพลเรือนสามัญ (ก.พ.) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่คล่องตัวของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบุคลากรอยู่หลากหลายสาขาวิชาชีพ ประกอบกับเพื่อแก้ปัญหาการขาดอัตรากำลังบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการให้บริการพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งปลดล็อคก้าวหน้าของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ทัดเทียมกับข้าราชการประเภทอื่น ชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสนับสนุนนโยบายดังกล่าว

เนื่องจากที่ผ่านมาข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขหลายหมื่นคนขาดขวัญกำลังใจและขาดโอกาสในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น เพราะติดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของ ก.พ. ทำให้บุคลากรหลายคนยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในระดับชำนาญการสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ และชำนาญงานสำหรับข้าราชการประเภททั่วไป ทำให้เงินเดือนตันอยู่ในระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน เมื่อเทียบกับข้าราชการประเภทอื่น ๆ  พร้อมทั้งเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกสาขาวิชาชีพ

 ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศไทย ชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอสนับสนุนนโยบายแยกระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขออกจากสำนักงานข้าราชการพลเรือนสามัญ (ก.พ.) โดยเร็ว

 

นายพัทธพล อักโข เลขานุการชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

นายบัณฑิต สร้อยคํา ประธานชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง