ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนพื้นที่น้ำท่วม ระวังภัยสุขภาพ “จมน้ำ ไฟฟ้าช็อต” เลี่ยงดื่มสุราเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ำ สนับสนุนชุดเวชภัณฑ์แล้วกว่า 4 พันชุด พร้อมห่วงใยติดตามสถานการณ์อิสราเอล เตรียมรับดูแลคนไทยเดินทางกลับ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 6 ตุลาคม 2566 จังหวัดที่ประสบอุทกภัยมี 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง สุโขทัย ตาก ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี อยุธยา อ่างทอง สระบุรี และสุพรรณบุรี พร้อมกำชับให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ระมัดระวังภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม ได้แก่ การจมน้ำ ไฟฟ้าช็อต และระมัดระวังอุบัติเหตุการจมน้ำ และหลีกเลี่ยงการดื่มสุราเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ำ น้ำท่วมหรือบริเวณที่มีน้ำไหลเชี่ยว อาจตกน้ำเสียชีวิตได้

นพ.ธงชัย กล่าวต่อว่า กรมควบคุมโรคมีความห่วงใยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จึงได้สนับสนุนชุดเวชภัณฑ์ และชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งมอบไปแล้วกว่า 4,000 ชุด โดยมอบให้กับหน่วยงานในสังกัด ซึ่งก็คือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม เพื่อให้นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนป่วยมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอหายใจเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย เมื่อพบแพทย์ขอให้แจ้งข้อมูลให้แพทย์ทราบด้วย

ห่วงใยคนไทยในอิสราเอล เตรียมทีมดูแลสุขภาพ

“ ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กองโรคติดต่อทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ ให้ติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ประเทศอิสราเอลอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการช่วยเหลือแรงงานไทยที่จะอพยพกลับมา โดยให้เตรียมการคัดกรองสุขภาพคนไทย สถานะสุขภาพ เช่น มีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บหรือไม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้ประสานงานกับกรมสุขภาพจิตให้ไปช่วยเหลือทางจิตใจแก่แรงงานที่จะเดินทางกลับมา” อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว